NYE EL-VAREBILER HALVERER DIESELFORBRUKET

I Grenland Havn er vi opptatt av å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og har mål om nullutslipp i 2030. Et viktig tiltak for å redusere våre utslipp er å redusere bruken av fossilt drivstoff ved å elektrifisere maskinpark og kjøretøy. Nå har vi tatt ett nytt skritt på veien mot nullutslipp.

Continue reading