Skip to content

Frier Vest Havneterminal

Frier Vest Havneterminal er under utbygging og skal stå klar i 2026. Den nye havna blir sentralt plassert i Frierfjorden, midt i industrityngdepunktet i Grenland og i umiddelbar nærhet til de nye industriområdene som er under utvikling.

Grenland Havn etablerer den nye havna for å sikre at det er tilstrekkelig havnekapasitet for regionens næringsliv i årene som kommer.

Frier Vest Havneterminal blir en flerbruksterminal som skal kunne ta imot alle typer fartøy og gods. Det er et omfattende utbyggingsprosjekt som må gjennomføres i flere faser. Første fase vil omfatte etablering av kai og areal for effektiv containerhåndtering. Det blir 14 meters dybde ved kai og lengden blir minst 160 meter med utvidelsesmuligheter i begge ender.

Vi planlegger for å etablere en egen kai for bulk- og prosjektlaster, og i senere faser kommer løsninger for håndtering av flytende bulkvarer.

Terminalen er under prosjektering

Frier Vest Havneterminal
Asdalstrand,
3962 Stathelle
Kontaktperson i Frier Vest Havneterminal
Torben Jepsen
Havnedirektør
Telefon: 90243760
E-post: tj@grenland-havn.no