SIMEN TANGEN ANSATT SOM KRANFØRER

Blant mange godt kvalifiserte søkere på jobben som kranfører i Grenland Havn IKS, var det Simen Hahn Tangen (23 år) som trakk det lengste strået. Simen har erfaring med blant annet kjøring av truck og tugmaster, bruk av løfteredskap, tårnkran og traverskran. Denne erfaringen har kommet godt med nå som han har hatt sin første uke i ny jobb på Breviksterminalen. I tiden fremover vil han være i opplæring hos våre tre erfarne kranførere.

Grundig opplæring er viktig, for det er ikke noe småtteri kranførerne betjener. Hver av de to mobile havnekranene veier 370 tonn og kan løfte hele 75 tonn av gangen. En kran kan med andre ord løfte en vekt tilsvarende  20 personbiler hele 44 meter opp i luften!

En erfaren kranfører flytter vanligvis 25 containere i timen. Når det ikke er containerskip som skal lastes eller losses eller annen last som skal løftes, så utfører kranførerne vedlikehold på utstyr og gjør annet arbeid på terminalen.

«De siste månedene har vi hatt en markant vekst i antall containere som fraktes over Breviksterminalen, og dermed ble det behov for å utvide teamet av kranførere. Simen blir et ungt og friskt tilskudd til laget vårt» sier Havnedirektør Torben Jepsen.

Vi ønsker Simen velkommen til Grenland Havn!

Anbefalte innlegg