Skip to content
Grenland Havn Småbåtguide

Fritidsbåter

Seilingshøyder

Innseiling til Skien og Porsgrunn har følgende høydebegrensninger:

  • Breviksbrua 45 m
  • Grenlandsbrua 50 m
  • Menstadbrua 27 m

Bruåpning

Porsgrunn har to klaffebruer med fri høyde på 13 m (Frednes) og 8 m (Porsgrunn).
Du bestiller åpning hos bruvakta i Porsgrunn via VHF kanal 12 eller på tlf: 35 93 16 08. Bruene er døgnbetjent, men kan ikke åpnes for fritidsbåter på hverdager mellom klokken 07:00 – 09:00 og 15:00 – 17:00. Ellers i døgnet begrenses bruåpningene for fritidsbåter til hver halve time.

Forskrifter som regulerer fart og ferdsel med fritidsfartøy i farvannet i Grenland

Farvannet i Grenland reguleres av to forskrifter som gjelder fart og ferdsel i statlig og kommunalt sjøområde. Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen er fastsatt av Kystverket i etter havne- og farvannsloven §7. Forskriften gjelder ved siden av kommunale forskrifter om ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde som er fastsatt etter havne- og farvannsloven §8.

Forskrift om fartsgrenser på sjøen (aktsomhetsforskriften) gjelder parallelt.

Informasjon om hoved- og biled og farledsareal, leser du her.
BåtFart-appen forteller deg om fartsgrensene på sjøen og varsler deg dersom du kjører for fort.
Det er ditt ansvar som båtfører å sette deg inn i reglene – her får du noen tips fra Kystverket.

30 knop er høyeste tillatte hastighet hele året, i alt innaskjærs farvann i Bamble, Porsgrunn og Skien kommunes sjøområder, ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, holmer og skjær mot åpent hav, som er synlige over vannflaten.

  • 5 knop i typiske skjermede innaskjærsmiljøer med høy attraksjonsverdi for rekreasjon, opphold, naturopplevelser, fortøyning og ankring (Valle, Havsund, Klokkersundet, Langesund, Brevik, Risøysundet, Ulesund og Sandøysundet)
  • 8 knop i Breviksstrømmen
  • 6 knop i Skienselva

Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Gjestehavner

For informasjon om gjestehavner i Vestfold og Telemark, besøk Velihavn.no her

Leie av plass, strøm og andre kaifasiliteter gjøres ved henvendelse til den aktuelle gjestehavn.

Grenland Havn eier kaier hvor det er tilrettelagt for gjestehavn. I Langesund er det gjestehavn på Søndre Dampskipsbrygge og Kongshavn. På Stathelle kan man ligge på Langbrygga Gjestehavn. Gjestehavnene administreres av Langesund Turistinformasjon, som håndterer spørsmål om leie, strøm og andre fasiliteter. Du når dem på tlf. 35 96 53 20.

I Brevik ligger gjestehavna ved fjordens mest populære restauranthus, Sjøloftet. Det finnes også gjesteplasser på Røeverven, som administreres av Brevik Båtforening. Du når dem på tlf. 90 96 51 15.

Langbryggene i Skien administreres av Telemarkskanalen og du kan finne mer informasjon hos visittelemark.no her

Småbåthavner

Grenland Havn IKS eier tre småbåthavner i Brevik, Stathelle og Langesund. De driftes av henholdsvis Brevik Båtforening, Stathelle og omegn Båtforening, Sykehusbryggas Venner og Båtforeningenes Havneutvalg. Har du spørsmål om leie av båtplass må du kontakte småbåtforeningene direkte.

Brevik Båtforening
Zoarbakken 24 3950 Brevik
Leder – Karl Thomas Høegh. E-post karl.thomas.hoegh@jotun.no.  Mobil 90 96 51 15. For mer informasjon kan du besøke foreningens nettside www.brevikbaatforening.com

Båtforeningenes Havneutvalg (Stoa og Kongshavn i Langesund)
Postboks 15 3994 Langesund
Leder – Arvid Svendsen. E-post bhu@langesundmf.com. Mobil 90 73 55 14. For mer informasjon kan du besøke foreningens nettside, www.havneweb.no/langesundbhu/

Stathelle og Omegn Båtforening (Kommunebrygga, Krana (Parken) og Kverndalen)
Strandgata 42 3960 Stathelle. E-post post@stathellebatforening.no. For mer informasjon kan du besøke foreningens nettside, www.stathellebatforening.no

Sykehusbryggas Venner (Moloen og Sykehusbrygga i Langesund)
Postboks 35 SPAR 3993 Langesund
Leder – Daniel Austad. E-post daniel-austa@hotmail.com Mobil 91 88 24 06.

Sjømerking

Kjenner du sjømerkene? Et sjømerke er et fast eller flytende merke laget for å hjelpe båter og skip å navigere langs en skipsled. Offisielle sjømerker er som regel merket av på sjøkart og du finner dem her.

Husk! Fortøy aldri til sjømerkene.

Grenland Havn småbåthavn