Havnestyret

Grenland Havn IKS ledes av et havnestyre som skal sikre at selskapet etterlever strategisk plan og gjeldende årsbudsjett, og retningslinjer fra representantskapet. Havnestyret består av 7 representanter fra regionalt næringsliv, i tillegg til en representant fra de ansatte.

Havnestyrets medlemmer

 • Roy Vardheim, styreleder
 • Bjørge Fredheim, nestleder
 • Knut Einar Aas
 • Mette Stavrum-Tång
 • Anniken Fægri Damm-Larsen
 • Merete Østby
 • Ove Gunleksen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer

 • Terje Christensen (møter fast)
 • Marianne Synnes Kaasa
 • Erik Olsson
 • Aud Marit Nordahl Olsen (for ansatterepresentant)

Det er satt opp følgende møteplan for 2020 (det tas forbehold om endringer):

 • 24. januar
 • 28. februar
 • 24. april
 • 5. juni
 • 28. august
 • 25. september
 • 23. oktober
 • 27. november

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 08.30.

Nedlastningen av møtedokumenter er passordbeskyttet