fbpx Skip to content

Havnestyret

Grenland Havn IKS ledes av et havnestyre som skal sikre at selskapet etterlever strategisk plan og gjeldende årsbudsjett, og retningslinjer fra representantskapet. Havnestyret består av 7 representanter fra regionalt næringsliv, i tillegg til en representant fra de ansatte.

Havnestyrets medlemmer

 • Roy Vardheim, styreleder
 • Bjørge Fredheim, nestleder
 • Knut Einar Aas
 • Mette Stavrum-Tång
 • Anniken Fægri Damm-Larsen
 • Merete Østby
 • Ove Gunleksen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer

 • Marianne Synnes Kaasa (møter fast)
 • Jørn Øyvind Wenaas
 • Erik Olsson
 • Olav Vaagen (for ansatterepresentant)

Det er satt opp følgende møteplan for 2022 (det tas forbehold om endringer):

 • 28. januar
 • 11. mars
 • 29. april
 • 17. juni
 • 2. september
 • 30. september
 • 28. oktober
 • 2. desember

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 08.30.