Skip to content

Havnestyret

Grenland Havn IKS ledes av et havnestyre som skal sikre at selskapet etterlever strategisk plan og gjeldende årsbudsjett, og retningslinjer fra representantskapet. Havnestyret består av 7 representanter fra regionalt næringsliv, i tillegg til en representant fra de ansatte.

Havnestyrets medlemmer

 • Roy Vardheim, styreleder
 • Bjørge Fredheim, nestleder
 • Knut Einar Aas
 • Mette Stavrum-Tång
 • Anniken Fægri Damm-Larsen
 • Merete Steinvåg Østby
 • Olav Vaagen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer

 • Marianne Synnes Kaasa (møter fast)
 • Jørn Øyvind Wenaas

Det er satt opp følgende møteplan for 2024 (det tas forbehold om endringer):

 • 12. januar
 • 2. februar
 • 8. mars
 • 26. april
 • 24. mai
 • 21. juni
 • 30. august
 • 27. september
 • 8. november
 • 6. desember

Ordinære møter avholdes i Grenland Havns administrasjonsbygg i Brevik kl. 08.30.