Skip to content

Havnestyret

Grenland Havn IKS ledes av et havnestyre som skal sikre at selskapet etterlever strategisk plan og gjeldende årsbudsjett, og retningslinjer fra representantskapet. Havnestyret består av 7 representanter fra regionalt næringsliv, i tillegg til en representant fra de ansatte.

Havnestyrets medlemmer

 • Roy Vardheim, styreleder
 • Bjørge Fredheim, nestleder
 • Knut Einar Aas
 • Mette Stavrum-Tång
 • Anniken Fægri Damm-Larsen
 • Merete Østby
 • Ove Gunleksen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer

 • Marianne Synnes Kaasa (møter fast)
 • Jørn Øyvind Wenaas
 • Erik Olsson
 • Olav Vaagen (for ansatterepresentant)

Det er satt opp følgende møteplan for 2021 (det tas forbehold om endringer):

 • 29. januar
 • 12. mars
 • 25. mars (ekstraordinært)
 • 16. april
 • 28. mai
 • 18. juni
 • 3. september
 • 29. oktober
 • 3. desember

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 08.30.

Stortinget vedtok 23. oktober 2020 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), som gir interkommunale selskaper adgang til å holde fjernmøter og signere møteprotokoller elektronisk frem til 1. juni 2021.

Nedlastningen av møtedokumenter er passordbeskyttet