Aktuelt

Breviksterminalen får betydelig økning i rutetilbudet på container

Nylig offentliggjorde vi nyheten om at rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for containerlinjen til Bremerhaven og Hamburg

SIGNERTE AVTALE MED KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I VESTFOLD OG TELEMARK

Grenland Havn IKS støtter Vestfold og Telemark fylkeskommunes langsiktige klimamål og vil gå foran som klimaansvarlig virksomhet i vår region. Finn Flogstad, havnedirektør i Grenland Havn, signerte derfor i dag avtalen med klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt seg som mål å redusere alle klimagassutslipp i fylket med […]

Unifeeder inkluderer Brevik i ukentlige seilinger til Bremerhaven og Hamburg

Nylig fikk vi bekreftelsen som Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal har ventet på – rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for ytterligere én av sine containerlinjer: Bremerhaven og Hamburg. Direkte tilknytning til to viktige og store logistikknutepunkt som Bremerhaven og Hamburg, vil gi vareeiere i Grenland enda en alternativ transportrute for råvarer og ferdigvarer […]

Vil du være med å forme morgendagens grønne industri? Spennende lederstilling er utlyst

Bamble kommune og Grenland Havn IKS står nå overfor en stor nysatsning; en satsning som vil få store ringvirkninger for næringsutviklingen i regionen vår. I området Frier Vest skal det bygges ny havneterminal og det som skal bli Norges største industri- og næringsareal.  I den forbindelse etablerer Bamble kommune og Grenland Havn IKS et nytt selskap […]

Karbonfangst i Brevik blir en gasspedal for å nå klimamålene

Den 21. september la regjeringen frem sine planer om å starte gjenvinning av CO2 ved Norcems sementproduksjon i Brevik. Det er det største klimaprosjektet i Norgeshistorien, og vil bidra til at Norge når sitt klimamål om å redusere utslippene med minst 50% fra 1990-nivå innen 2030. I tillegg er teknologien et steg på veien som […]

Grenland Havn trer inn i samarbeidsprosjektet Powered by Telemark

Powered by Telemark er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre Telemarksregionen og den grønne industrien i området. Prosjektet jobber for å tiltrekke nye etableringer av grønn industri og næringsvirksomhet til regionen vår. Målet er økt verdiskapning og at vi skal få flere arbeidsplasser innenfor bærekraftig næring her i Telemark. Dette er helt i tråd med Grenland […]

Vi støtter årets TV-aksjon «Et hav av muligheter»

Åtte millioner tonn plast går ut i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Derfor støtter Grenland Havn årets tv-aksjon den 18. oktober. Innsamlede penger går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Midlene fra tv-aksjonen skal brukes der det monner mest: En fjerdedel av plasten i havet […]

Fra avfall til møbler – treflis fra Skien blir møbelspon i Riga

På Bjorstadalen avfallsanlegg i Skien males gamle rivningsmaterialer og trevirke opp til treflis, og ender som møbelspon i IKEA-møbler. Hvordan kan det ha seg? Renovasjon i Grenland har som første renovasjonsselskap i Norge inngått historisk avtale om materialgjenvinning. Istedenfor å forbrenne materialene, skal de gjenbrukes. Gamle møbler blir til nye. Det er gjenvinningsselskapet Geminor som […]

Gamle Langesund blir ny farled for skipstrafikken inn og ut av Grenland

Kystverket vil rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. Det vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland. Seilingsleden inn og ut av Grenland har i dag to farleder, det er Kalvenløpet og Dypingen. Med utdyping av Gamle Langesund mellom Gjeterøya og Langøya, vil skipstrafikken få en rettere seilas enn de to andre […]

Fra skolebenk til kontorpult – nye oppgaver for bachelorstudenten Jonas

Jonas Bohnhorst (23) studerer bachelor i skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bakkenteigen i Horten. Kragerøgutten er utplassert i Grenland Havn frem til jul for å få førstehåndskunnskap om havnevirksomhet og infrastuktur i havn. -Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å lære om den maritime næringen og få relevant […]