Skip to content

Aktuelt

Utbedring av Torsbergrenna er bevilget midler i ny Nasjonal Transportplan. Prosjektet vil føre til bedre fremkommelighet og økt sikkerhet for sjøtrafikken.
170 millioner til utbedring av Torsbergrenna

Utbedring av Torsbergrenna er bevilget midler i ny Nasjonal Transportplan. Prosjektet vil føre til bedre fremkommelighet og økt sikkerhet for sjøtrafikken.

Kartillustrasjon viser næringsområdet Frier Vest.
Reguleringsplanen for Frier Tråk er godkjent i sin helhet

Kommunal- og distriktsdepartementet har godkjent reguleringsplanen for Frier Tråk i sin helhet. Avgjørelsen synliggjør hvor viktig Frier Vest er for Norges satsing på ny fremtidsrettet industriutvikling.

Grenland Havn IKS i samarbeid med Esso Energi har åpnet et nytt drivstoffanlegg ved Skien Havneterminal. Nå kan aktørene på industriområdet fylle drivstoff rett utenfor egen dør.
Drivstoffanlegg åpnet på Skien Havneterminal

Grenland Havn IKS i samarbeid med Esso Energi har åpnet et nytt drivstoffanlegg ved Skien Havneterminal. Nå kan aktørene på industriområdet fylle drivstoff rett utenfor egen dør.

Vianode har signert en festeavtale med Frier Vest Asdal og Grenland Havn IKS. Avtalen gir Vianode mulighet til en betydelig industrietablering i Bamble kommune.
Vianode signerer festeavtale med Frier Vest

Vianode har signert en festeavtale med Frier Vest Asdal og Grenland Havn IKS. Avtalen gir Vianode mulighet til en betydelig industrietablering i Bamble kommune.

Byggingen av nye Frier Vest Havneterminal er et ambisiøst prosjekt som skal resultere i smarthavn og en energi-hub, som skal komme industrien i Grenlandsregionen til gode.
Frier Vest havn – en foregangshavn

Byggingen av nye Frier Vest Havneterminal er et ambisiøst prosjekt som skal resultere i smarthavn og en energi-hub, som skal komme industrien i Grenlandsregionen til gode.

Grenland Havn IKS gjør en viktig endring i forskriften om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i sjøområdet, som innebærer at fartsgrensene strammes inn.
Fartsgrensene strammes inn – endring i forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy

Grenland Havn IKS gjør en viktig endring i forskriften om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i sjøområdet, som innebærer at fartsgrensene strammes inn.

Ny mobil havnekran settes i drift på Breviksterminalen i juni 2023. Krana har moderne utstyr som begrenser støy fra operasjonene.
NY MOBIL HAVNEKRAN TIL BREVIKSTERMINALEN

Ny mobil havnekran settes i drift på Breviksterminalen i juni 2023. Krana har moderne utstyr som begrenser støy fra operasjonene.

I Grenland Havn er vi opptatt av å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og har mål om nullutslipp i 2030. Et viktig tiltak for å redusere våre utslipp er å redusere bruken av fossilt drivstoff ved å elektrifisere maskinpark og kjøretøy. Nå har vi tatt ett nytt skritt på veien mot nullutslipp.
NYE EL-VAREBILER HALVERER DIESELFORBRUKET

I Grenland Havn er vi opptatt av å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og har mål om nullutslipp i 2030. Et viktig tiltak for å redusere våre utslipp er å redusere bruken av fossilt drivstoff ved å elektrifisere maskinpark og kjøretøy. Nå har vi tatt ett nytt skritt på veien mot nullutslipp.

Langesund fjorden Fjordline går fra Grenland Havn
FJORD LINE AVVIKLER RUTEN MELLOM LANGESUND OG HIRTSHALS

Fjord Line har tatt en strategisk beslutning om å innstille ferjeruten mellom Langesund og Hirtshals. Bamble kommune og Grenland Havn IKS ser nå på hvilke konsekvenser og muligheter denne endringen medfører.

Luftfoto av det heleelektriske containerskipet Yara Birkeland som seiler ut Breviksstrømmen.
ER DU KLAR FOR 85?

Et utslippsfritt, stillegående plug-in hybridskip er klar for avreise fra Rotterdam Havn. Skipet er lastet med fire hundre fargesterke containere.

Tre menn ombord i et skip klipper snor som en del av seremoni. Kystvaktskip i bakgrunnen.
NY INNSEILING TIL GRENLAND ÅPNET 1. NOVEMBER 

Kystdirektøren åpnet tirsdag 1. november den nye farleden til Grenland.

Person med arbeidsbåt monterer skilt som viser fartsbegrensning 5 knop
NYE FARTSGRENSER FOR FRITIDSFARTØY FRA 1. JUNI

Endelig er båtsesongen her! Som båtfører er det viktig å være oppdatert på de regler som gjelder for ferdsel med fritidsfartøy.

Person fra Grenland Havn skuer utover anleggsplassen på Frier Vest. Anleggsmaskin i bakgrunnen.
BYGGING AV FRIER VEST HAVNETERMINAL ER IGANG

På vestsiden av Frierfjorden i området Asdalstrand har det de siste seks månedene vært store endringer.

Kartillustrasjon næringsområde Frier Vest
FRIER VEST – TILRETTELEGGING FOR INDUSTRIUTVIKLING

Det har i mange år vært jobbet med visjonen om en større industriutvikling på vestsiden av Frierfjorden.

Grenland Havn Linjetilbud
HISTORISK VEKST I GODSOMSLAGET I 2021

Totalt ble 12,8 millioner tonn gods transportert via Grenland havn i 2021.

Skipet Yara Birkeland seiler inn under Grenlandsbrua
Dåp av Yara Birkeland hos Grenland Havn i Brevik

H.K.H Kronprins Håkon kommer til Porsgrunn for å delta på feiringen og dåp av Yara Birkeland fredag 29. april.

Person fra Grenland Havn med bauen på skip i bakgrunnen
VI SØKER FORRETNINGSUTVIKLER

Til å utvikle Grenland Havn IKS til det foretrukne knutepunktet på vestsiden av Oslofjorden, søker vi nå etter forretningsutvikler.

Lasting av containere ombord i containerskip sett fra styrhuset i mobil havnekran
VI SØKER KRANFØRER / HAVNEBETJENT

Vil du være en del av kompetansen i Grenland Havn? Liker du sjøen og kunne tenke deg en jobb som kranfører?

Person med arbeidsbåt monterer skilt som viser fartsbegrensning 5 knop
FARTSFORSKRIFT FOR FRITIDSFARTØY PÅ HØRING

Forslag til ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner ut på høring.

Langbrygga i Skien med Skien sentrum og kirke i bakgrunnen
Renovering av Langbrygga i Skien sentrum

I løpet av 2022 vil Grenland Havn IKS gjøre et omfattende arbeid for å renovere Langbrygga i Skien sentrum.

John-Karl Boyce står foran Grenland Havn sin administrasjonsbygning i Brevik
JOHN-KARL BOYCE (40) ER NY TEKNISK SJEF I GRENLAND HAVN

Som navnet kanskje avslører, er det en engelskmann vi har fått med på laget.

Pukkverk i området Frier Vest
Anleggsarbeider i gang på Frier Vest

Det jobbes på mange fronter for å realisere planen om bærekraftige næringsetableringer på Frier Vest.

En batterifabrikk på Frier Vest rykker stadig nærmere. Joint Battery Initiative, et samarbeidsprosjekt mellom Hydro, Equinor og Panasonic.
Batterifabrikk stadig mer aktuelt på Frier Vest

En batterifabrikk på Frier Vest rykker stadig nærmere. Joint Battery Initiative, et samarbeidsprosjekt mellom Hydro, Equinor og Panasonic.

Containerstabler med kran i bakgrunnen
Havnene vil utvikle nye energiløsninger

Havnene står for en betydelig andel av kommunenes utslipp av klimagasse. Nå går Norske og svenske havner sammen for å utvikle nye energiløsninger.

Blant mange godt kvalifiserte søkere på jobben som kranfører i Grenland Havn IKS, var det Simen Hahn Tangen (23 år) som trakk det lengste strået.
SIMEN TANGEN ANSATT SOM KRANFØRER

Blant mange godt kvalifiserte søkere på jobben som kranfører i Grenland Havn IKS, var det Simen Hahn Tangen (23 år) som trakk det lengste strået.

Grenland Havn søker ny teknisk sjef. Les mer om den spennende stillingen her.
VI SØKER TEKNISK SJEF

Grenland Havn søker ny teknisk sjef. Les mer om den spennende stillingen her.

Frier-vest
INFORMASJONSMØTE OM DETALJREGULERING FRIER-TRÅK VEST FOR FV353

Torsdag 6.mai kl 18 arrangeres det åpent informasjonsmøte om detaljregulering Frier-Tråk vest for Fv353.

Grenland Havn Næringsutvikling Frier
Torben Jepsen ansatt som ny Havnedirektør

Styret i Grenland Havn har ansatt Torben Jepsen (54) som ny havnedirektør.

Illustrasjon av batterier
FRIER VEST ER MED VIDERE I KAMPEN OM Å FÅ ETABLERING AV BATTERICELLEFABRIKK

Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av battericellefabrikk til prosjektet «Joint Battery Initiative».

Containerstabler med kran i bakgrunnen
Mer gods over Grenland Havn i 2020

Totalt ble det fraktet 12 millioner tonn gods over Grenland Havn i fjor. Dette er en økning på 2 prosent sammenliknet med 2019.

Containerskip og godstog sett ovenfra på havn - Breviksterminalen
Mangel på containere gir rekordhøye fraktpriser

Koronasituasjonen har skapt en ubalanse i fraktmarkedet. Samtidig som netthandelen har økt kraftig.

Gravemaskin laster stein ombord i lekter i Porsgrunnselva.
Har du lagt merke til lekteren som frakter stein opp Skienselva?

Omtrent tre ganger om dagen slepes lekteren fra Tinfoskaia på Herøya til Bøle fullastet med stein. Steinen skal dumpes i elva for å sikre utsatt område på Bøle.

Geir Vala er ny daglig leder for Frier Vest
Geir Vala fikk den spennende jobben med å videreutvikle Frier Vest-prosjektet

Geir Vala er ansatt som daglig leder i Frier Vest Holding AS. Før jul lyste Bamble kommune og Grenland Havn IKS i fellesskap ut den attraktive stillingen som daglig leder.

Illustrasjon av batterier
Battericellefabrikk – Frier Vest er med i kampen

Frier Vest Holding AS har overlevert Grenlands tilbud til Hydro, Equinor og Panasonic på tomt for gigaskala battericellefabrikk i Bamble.

Fartøy passerer under Breviksbrua. Tettstedet Stathelle i bakgrunnen.
Stilling ledig – Havnedirektør

Vil du lede arbeidet med å forme fremtiden i en av Norges største og viktigste havner?

Illustrasjonskart som viser planer for etablering av ny innseiling til Grenland
Innseilingen til Grenland gjøres sikrere og mer effektiv

Ved inngangen til nytt år starter Kystverket anleggsarbeidet som skal utbedre innseilingen til Grenland for å øke effektivitet og sikkerhet.

Julekort med bilde skip som seiler på en delvis isdekt fjord med Grenlandsbrua i bakgrunnen.
Refleksjoner ved slutten av 2020

Ettersom 2020 nærmer seg slutten, er det naturlig å gjøre seg noen refleksjoner på året som skulle vise seg å bli litt utenom det vanlige.

Grenland Havn er opptatt av å begrense miljøbelastningen fra vår aktivitet og dette er nedfelt i vår miljøvisjon; Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen.
Overvåkning av vannkvalitet i Langesundsfjorden

Grenland Havn er opptatt av å begrense miljøbelastningen fra vår aktivitet og dette er nedfelt i vår miljøvisjon; Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen.

Losbåtførerstasjon Grenland Havn
Ny losbåtstasjon vekker oppsikt i Langesund

Den 10. november kunne Grenland Havn overrekke nøkkelen til nybygd losbåtstasjon til en forventningsfull leietager Buksér og Berging.

Industriområdet rundt Skien Havneterminal er i stadig endring og opplever økende aktivitet. Flere av aktørene i området har hatt vekst i koronaåret.
Vekst for bedriftene ved Skien Havneterminal

Industriområdet rundt Skien Havneterminal er i stadig endring og opplever økende aktivitet. Flere av aktørene i området har hatt vekst i koronaåret.

Containerfartøy og havnekran på kai
Test av lasting og lossing av Yara Birkeland

Den siste tiden har vi hatt gleden av å ha Yara Birkeland liggende ved Breviksterminalen.

Containerskipet Yara Birkeland ligger til kai
Vi ønsker Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen

I dag har vi hatt gleden av å kunne ønske Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen for første gang.

Nylig offentliggjorde vi nyheten om at rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for containerlinjen til Bremerhaven og Hamburg.
Breviksterminalen får betydelig økning i rutetilbudet på container

Nylig offentliggjorde vi nyheten om at rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for containerlinjen til Bremerhaven og Hamburg.

Grenland Havn IKS støtter Vestfold og Telemark fylkeskommunes langsiktige klimamål og vil gå foran som klimaansvarlig virksomhet i vår region.
SIGNERTE AVTALE MED KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I VESTFOLD OG TELEMARK

Grenland Havn IKS støtter Vestfold og Telemark fylkeskommunes langsiktige klimamål og vil gå foran som klimaansvarlig virksomhet i vår region.

Nylig fikk vi bekreftelsen som Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal har ventet på – rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik
Unifeeder inkluderer Brevik i ukentlige seilinger til Bremerhaven og Hamburg

Nylig fikk vi bekreftelsen som Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal har ventet på – rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik

Utsikt over Frierfjorden og industriområdet på Herøya
Vil du være med å forme morgendagens grønne industri? Spennende lederstilling er utlyst

Bamble kommune og Grenland Havn IKS står nå overfor en stor nysatsning; en satsning som vil få store ringvirkninger for næringsutviklingen i regionen vår.

Den 21. september la regjeringen frem sine planer om å starte gjenvinning av CO2 ved Norcems sementproduksjon i Brevik.
Karbonfangst i Brevik blir en gasspedal for å nå klimamålene

Den 21. september la regjeringen frem sine planer om å starte gjenvinning av CO2 ved Norcems sementproduksjon i Brevik.

Utsikt over Frierfjorden og industriområdet på Herøya
Grenland Havn trer inn i samarbeidsprosjektet Powered by Telemark

Powered by Telemark er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre Telemarksregionen og den grønne industrien i området.

tte millioner tonn plast går ut i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Derfor støtter Grenland Havn årets tv-aksjon den 18. oktober.
Vi støtter årets TV-aksjon «Et hav av muligheter»

tte millioner tonn plast går ut i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Derfor støtter Grenland Havn årets tv-aksjon den 18. oktober.

På Bjorstadalen avfallsanlegg i Skien males gamle rivningsmaterialer og trevirke opp til treflis, og ender som møbelspon i IKEA-møbler.
Fra avfall til møbler – treflis fra Skien blir møbelspon i Riga

På Bjorstadalen avfallsanlegg i Skien males gamle rivningsmaterialer og trevirke opp til treflis, og ender som møbelspon i IKEA-møbler.

Kystverket vil rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. Det vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland.
Gamle Langesund blir ny farled for skipstrafikken inn og ut av Grenland

Kystverket vil rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. Det vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland.

Jonas Bohnhorst (23) studerer bachelor i skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bakkenteigen i Horten.
Fra skolebenk til kontorpult – nye oppgaver for bachelorstudenten Jonas

Jonas Bohnhorst (23) studerer bachelor i skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bakkenteigen i Horten.

Sent tirsdag kveld 14. juli ble en eldgammel hjemmesnekret flytebrygge bestående av trær, jord, isopor og plank observert flytende nedover elva fra Skien til Porsgrunn
Full aksjon i elva

Sent tirsdag kveld 14. juli ble en eldgammel hjemmesnekret flytebrygge bestående av trær, jord, isopor og plank observert flytende nedover elva fra Skien til Porsgrunn

Fresh Water Norway bygger
Porsgrunnsvann på kartong blir eksportvare

Fresh Water Norway bygger «grønn» vannfabrikk ved Breviksterminalen.

Langesund fjorden Fjordline går fra Grenland Havn
Nye rutetider fra Langesund til Hirtshals

Seilingene fra Langesund til Hirtshals i Danmark vil fra og med 3.juli få endrede rutetider. Fjord Line vender nå tilbake til ordinære rutetider.

Robotlager på Skien Havneterminal for Coliflow
Med lidenskap for logistikk

Colliflow bygger robotlager på Skien Havneterminal. «Smarte» løsninger er nøkkelen til å møte et marked i rask vekst: e-handel.

Langesund fjorden Fjordline går fra Grenland Havn
Fjord Line seiler danskebåten igjen fra Langesund til Hirtshals

Vi er glade for Fjord Line igjen seiler daglig fra Langesund til Hirtshals etter mer enn to måneder uten aktivitet.

Grenland Havn Aktuelt_Høring priser
Forslag til ny prisliste for 2021 er nå ute på offentlig høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring.

Som følge av kommunevalget i 2019, er det ny sammensetning av Grenland Havns representantskap. De neste fire årene skal dette ledes av Trond Ingebretsen fra Porsgrunn Ap.
Nytt representantskap ledes av Trond Ingebretsen

Som følge av kommunevalget i 2019, er det ny sammensetning av Grenland Havns representantskap. De neste fire årene skal dette ledes av Trond Ingebretsen fra Porsgrunn Ap.

Grenland-Havn-Norwegian-Spring-Wather
Vannfabrikk etableres ved Breviksterminalen

Tangen Eiendom AS som er 50% eid av Grenland Havn IKS har inngått avtale med Norway Spring Water AS om utleie av tomt ved Breviksterminalen.

ministermøte om Frier Vest
I ministermøte om Frier Vest

Den 23. mai besøkte en delegasjon fra Telemark næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og samferdselsminister Jon Georg Dale, for å orientere om planene for Frier Vest.

Yara og Breviksterminalen med miljøtiltak
Yara og Breviksterminalen med viktig miljøtiltak

Yara eksporterer store mengder gjødsel i containere ut fra Herøya. Nå har Yara, Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal funnet en løsning der hele volumet kan gå ut fra Brevik.

Grenland Havn Dampskipskaia Langesund
Langesund åpner seg mot sjøen med nyrenovert kai

Bamble kommune og Grenland Havn IKS har i samarbeid gjennomført en omfattende renovering av Søndre Dampskipskai.

Grenland Havn Linjetilbud
Grenland Havn ivaretar havnesikring

Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og som terminaler for passasjertransport.

Grenland Havn Testhall
Ny testhall er overlevert til Agility Subsea Fabrication

Grenland Havn IKS har hatt gleden av å ønske Agility Subsea Fabrication velkommen til Skien Havneterminal.

Kanfører Grenland Havn Breviksterminalen
Støyreduserende tiltak Breviksterminalen

Flere tiltak er gjort for å redusere støyen fra aktivitetene ved Breviksterminalen.

Besøk av Siv Jensen til Frier Vest
Finansministeren besøkte frier Vest

Finansminister Siv Jensen besøkte Frier Vest og fikk orientering om planene for utbygging av industriområdet.