fbpx Skip to content

Aktuelt

ER DU KLAR FOR 85?
ER DU KLAR FOR 85?

Kan vi klare å kutte utslippene i Oslofjorden med 85% før 2030?   UTSLIPPSFRI OSLOFJORD – ET MULIG FRAMTIDSBILDE ÅR 2030:   Et utslippsfritt, stillegående plug-in hybridskip er klar for avreise fra Rotterdam Havn. Skipet er lastet med fire hundre fargesterke containere. Drivstofftankene er fylt med komprimert hydrogen. Containerskipet kobles fra landstrømanlegget og kapteinen setter […]

VI SØKER HAVNEBETJENT - KRANFØRER
VI SØKER HAVNEBETJENT – KRANFØRER

Vet du at noen av de heftigste kranene finnes i havna? Nå kan du bli en del av teamet som bemanner våre mobile havnekraner på Breviksterminalen og etter hvert på Frier Vest havneterminal. Kranene er tilrettelagt for kontainer og spesialløft og har en løftekapasitet per i dag på 125 tonn. Med økende vekst og oppdragsmengde […]

Grenland Havn IKS styrker staben med ny CFO / controller. Vedkommende får en sentral rolle i å profesjonalisere organisasjonen og effektivisere prosessene internt. Du vil jobbe tett med daglig leder og være en sparringspartner i mange prosesser. Du får personalansvar og stillingen inngår i selskapets ledergruppe.
VI SØKER CFO / CONTROLLER

Grenland Havn IKS styrker staben med ny CFO / controller. Vedkommende får en sentral rolle i å profesjonalisere organisasjonen og effektivisere prosessene internt. Du vil jobbe tett med daglig leder og være en sparringspartner i mange prosesser. Du får personalansvar og stillingen inngår i selskapets ledergruppe.

NY INNSEILING TIL GRENLAND ÅPNET 1. NOVEMBER 
NY INNSEILING TIL GRENLAND ÅPNET 1. NOVEMBER 

Kystdirektøren åpnet tirsdag 1. november den nye farleden til Grenland. Hensikten med å utbedre farleden gjennom Gamle Langesund er å gi skipstrafikken en mer effektiv og sikker innseiling til havnene i Grenland.  «Gamle Langesund» blir den nye «fastlane» til Grenland» sa Kystdirektør Einar Vik Arset da han klippet båndet og offisielt åpnet den nye farleden. Ved […]

NYE FARTSGRENSER FOR FRITIDSFARTØY FRA 1. JUNI
NYE FARTSGRENSER FOR FRITIDSFARTØY FRA 1. JUNI

Endelig er båtsesongen her! Som båtfører er det viktig å være oppdatert på de regler som gjelder for ferdsel med fritidsfartøy. Fra og med 1. juni trådte en ny forskrift i kraft for de kommunale sjøområdene i Grenland. Forskriften regulerer fart og inneholder særregler for vannscooter. Den nye forskriften regulerer ferdsel for sjøområdene til Bamble, […]

BYGGING AV FRIER VEST HAVNETERMINAL ER IGANG
BYGGING AV FRIER VEST HAVNETERMINAL ER IGANG

På vestsiden av Frierfjorden i området Asdalstrand har det de siste seks månedene vært store endringer. Anleggsarbeidene er i full gang i området hvor Grenland Havn IKS skal bygge en ny og moderne havn. Selskapet Norsk Pukkservice driver pukkverk i området. Store mengder stein transporteres ut på lektor og sendes videre for salg til ulike […]

FRIER VEST - TILRETTELEGGING FOR INDUSTRIUTVIKLING
FRIER VEST – TILRETTELEGGING FOR INDUSTRIUTVIKLING

Det har i mange år vært jobbet med visjonen om en større industriutvikling på vestsiden av Frierfjorden. De siste par årene har arbeidet med realisering av planene blitt prioritert og intensivert. Det er selskapet Frier Vest Holding AS som i dag driver prosjektet med å utvikle nærings- og industriområdet Frier Vest. Selskapet er eid 70% […]

Grenland Havn Linjetilbud
HISTORISK VEKST I GODSOMSLAGET I 2021

Totalt ble 12,8 millioner tonn gods transportert via Grenland havn i 2021. 2021 var et år med rekordstor vekst i antall tonn som ble håndtert i sjøområdet, og nok en gang kan vi konstatere at Grenland havn er Norges tredje største havn målt i tonnasje. Veksten på hele 6% sammenliknet med 2020 tyder på et […]

Dåp av Yara Birkeland hos Grenland Havn i Brevik
Dåp av Yara Birkeland hos Grenland Havn i Brevik

H.K.H Kronprins Håkon kommer til Porsgrunn for å delta på feiringen og dåp av Yara Birkeland fredag 29. april. Verdens mest klimavennlige og innovative containerskip skal feires på Grenland Havn IKS sin kai utenfor administrasjonsbygget i Brevik. VERDENS FØRSTE AUTONOME OG FULLELEKTRISKE CONTAINERSKIP Verdens første autonome og fullelektriske containerskip, Yara Birkeland, settes i kommersiell drift […]

VI SØKER FORRETNINGSUTVIKLER
VI SØKER FORRETNINGSUTVIKLER

Til å utvikle Grenland Havn IKS til det foretrukne knutepunktet på vestsiden av Oslofjorden, søker vi nå etter forretningsutvikler. Vedkommende blir sentral i arbeidet med å utvikle Frier Vest som landets viktigste nærings- og industriområde plassert i Grenland, og det som skal bli verdens første klimapositive industriregion. I planene ligger etableringen av en ny og […]

VI SØKER KRANFØRER / HAVNEBETJENT
VI SØKER KRANFØRER / HAVNEBETJENT

Vil du være en del av kompetansen i Grenland Havn? Liker du sjøen og kunne tenke deg en jobb som kranfører? Vi styrker laget og ser etter en person som vil kjøre mobil havnekran. Som vår nye kranfører vil din viktigste oppgave være å bemanne våre 2 mobile havnekraner, fortrinnsvis ved lasting og lossing av […]

FARTSFORSKRIFT FOR FRITIDSFARTØY PÅ HØRING
FARTSFORSKRIFT FOR FRITIDSFARTØY PÅ HØRING

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og innkomne høringsinnspill bli behandlet av havnestyret i Grenland Havn IKS.  Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble […]

Renovering av Langbrygga i Skien sentrum
Renovering av Langbrygga i Skien sentrum

I løpet av 2022 vil Grenland Havn IKS gjøre et omfattende arbeid for å renovere Langbrygga i Skien sentrum. Hensikten med arbeidet er å fornye kaistrukturen slik at den tilfredsstiller dagens standard og sikrer at kaia står solid i mange år fremover. Deler av kaia skal rives og reetableres i henhold til dagens krav, det […]

JOHN-KARL BOYCE (40) ER NY TEKNISK SJEF I GRENLAND HAVN
JOHN-KARL BOYCE (40) ER NY TEKNISK SJEF I GRENLAND HAVN

Som navnet kanskje avslører, er det en engelskmann vi har fått med på laget. John-Karl ble headhuntet til Norge og offshore-jobb i Stavanger i 2006, og siden har han gjort nordmann av seg.      John-Karl har solid bakgrunn innen mekanisk engineering og prosjektledelse, og lang arbeidserfaring mot industri og offshore/subsea bransjen, foruten sterk kompetanse innen […]

Anleggsarbeider i gang på Frier Vest
Anleggsarbeider i gang på Frier Vest

Det jobbes på mange fronter for å realisere planen om bærekraftige næringsetableringer på Frier Vest . Høsten 2021 starter anleggsarbeidet og nå vil omgivelsene kunne registrere synlige endringer i området hvor en ny og moderne havn skal etableres. Området ved Bukkholmene, Feskjæret og Slotjenna er i reguleringsplanen fra 2021 avsatt til offentlig havn. Området ligger […]

Batterifabrikk stadig mer aktuelt på Frier Vest
Batterifabrikk stadig mer aktuelt på Frier Vest

En batterifabrikk på Frier Vest rykker stadig nærmere. Joint Battery Initiative, et samarbeidsprosjekt mellom Hydro, Equinor og Panasonic, har i dag meldt Frier Vest som en av sine aktuelle lokasjoner etter en grundig prosess hvor 20 lokasjoner nå har blitt til en håndfull. «Vi har arbeidet med realiseringen av Frier Vest en lang tid og […]

Havnene står for en betydelig andel av kommunenes utslipp av klimagasse. Nå går Norske og svenske havner sammen for å utvikle nye energiløsninger. Grenland Havn IKS er en av prosjektdeltagerne.
Havnene vil utvikle nye energiløsninger

Havnene står for en betydelig andel av kommunenes utslipp av klimagasse. Nå går Norske og svenske havner sammen for å utvikle nye energiløsninger. Grenland Havn IKS er en av prosjektdeltagerne.

SIMEN TANGEN ANSATT SOM KRANFØRER
SIMEN TANGEN ANSATT SOM KRANFØRER

Blant mange godt kvalifiserte søkere på jobben som kranfører i Grenland Havn IKS, var det Simen Hahn Tangen (23 år) som trakk det lengste strået. Simen har erfaring med blant annet kjøring av truck og tugmaster, bruk av løfteredskap, tårnkran og traverskran. Denne erfaringen har kommet godt med nå som han har hatt sin første […]

Grenland Havn søker ny teknisk sjef. Les mer om den spennende stillingen her.
VI SØKER TEKNISK SJEF

Grenland Havn søker ny teknisk sjef. Les mer om den spennende stillingen her.

Frier-vest
INFORMASJONSMØTE OM DETALJREGULERING FRIER-TRÅK VEST FOR FV353

Torsdag 6.mai kl 18 arrangeres det åpent informasjonsmøte om detaljregulering Frier-Tråk vest for Fv353. Forslagsstiller Frier Vest Holding AS vil orientere om planene og representanter fra Bamble kommune er også tilstede for å kunne svare på spørsmål. Av hensyn til smittevern må møtet gjennomføres digitalt. Dersom du ønsker å delta, kan du koble deg på […]

Grenland Havn Næringsutvikling Frier
Torben Jepsen ansatt som ny Havnedirektør

Styret i Grenland Havn har ansatt Torben Jepsen (54) som ny havnedirektør. Jepsen vil etterfølge Finn Flogstad, som går av med pensjon til sommeren etter 20 år i rollen. Ansettelsen er gjort etter at styret i Grenland Havn IKS i samarbeid rekrutteringsbyrået Ambire as, har vurdert flere gode kandidater til lederstillingen. Det var høy interesse […]

FRIER VEST ER MED VIDERE I KAMPEN OM Å FÅ ETABLERING AV BATTERICELLEFABRIKK
FRIER VEST ER MED VIDERE I KAMPEN OM Å FÅ ETABLERING AV BATTERICELLEFABRIKK

Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av battericellefabrikk til prosjektet «Joint Battery Initiative».  Prosjektet har nå gjort en vurdering av de innsendte forslagene og har plukket ut 20 ulike lokasjoner som de vurderer videre. Frier Vest er med videre i kampen om å tiltrekke seg etableringen […]

Mer gods over Grenland Havn i 2020
Mer gods over Grenland Havn i 2020

Totalt ble det fraktet 12 millioner tonn gods over Grenland Havn i fjor. Dette er en økning på 2 prosent sammenliknet med 2019. 2020 var året da mye var annerledes og hvor fremtidsutsiktene var preget av usikkerhet. Grenland Havn IKS sitt fokus har hele tiden vært å legge til rette for at godstransporten skulle kunne […]

Mangel på containere gir rekordhøye fraktpriser
Mangel på containere gir rekordhøye fraktpriser

Koronasituasjonen har skapt en ubalanse i fraktmarkedet. Samtidig som netthandelen har økt kraftig, er det mangel på containere der de fleste varer produseres, nemlig Asia. Det kan få dyre konsekvenser for forbrukerne. Etterspørselen etter containertransport overgår tilbudet og dermed øker fraktprisene, noe som igjen vil påvirke utsalgspris. Prisen på en fraktcontainer har femdoblet seg siden […]

Har du lagt merke til lekteren som frakter stein opp Skienselva?
Har du lagt merke til lekteren som frakter stein opp Skienselva?

Omtrent tre ganger om dagen slepes lekteren fra Tinfoskaia på Herøya til Bøle fullastet med stein. Steinen skal dumpes i elva for å sikre utsatt område på Bøle mot kvikkleireskred. Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bistår Skien kommune med sikkerhetstiltaket, og Kystverket har gitt tillatelse til utfylling i elva. Den søndre delen […]

Geir Vala er ny daglig leder for frier vest
Geir Vala fikk den spennende jobben med å videreutvikle Frier Vest-prosjektet

Geir Vala er ansatt som daglig leder i Frier Vest Holding AS. Før jul lyste Bamble kommune og Grenland Havn IKS i fellesskap ut den attraktive stillingen som daglig leder i selskapet som skal drive prosjektet Frier Vest fremover. Det var mange gode kandidater til stillingen, men det var altså Geir som utpekte seg som […]

Frier Vest Holding AS har overlevert Grenlands tilbud til Hydro, Equinor og Panasonic på tomt for gigaskala battericellefabrikk i Bamble. De tre selskapene, som har inngått et strategisk samarbeid kalt Joint Battery Initiative, skal vurdere et mulig prosjekt for bærekraftig batterivirksomhet lokalisert i Norge. Like før jul sendte de ut en åpen invitasjon til regioner som kan tilby etableringsmuligheter.
Battericellefabrikk – Frier Vest er med i kampen

Frier Vest Holding AS har overlevert Grenlands tilbud til Hydro, Equinor og Panasonic på tomt for gigaskala battericellefabrikk i Bamble. De tre selskapene, som har inngått et strategisk samarbeid kalt Joint Battery Initiative, skal vurdere et mulig prosjekt for bærekraftig batterivirksomhet lokalisert i Norge. Like før jul sendte de ut en åpen invitasjon til regioner som kan tilby etableringsmuligheter.

Stilling ledig  - Havnedirektør
Stilling ledig – Havnedirektør

Vil du lede arbeidet med å forme fremtiden i en av Norges største og viktigste havner? Grenland Havn IKS vil videreføre og utvikle selskapets rolle som infrastrukturforvalter og næringsutvikler innenfor selskapets rammer. Havnen er et viktig knutepunkt mellom land og sjø og skal møte samfunnets forventninger til bærekraftig virksomhet. Vår nye havnedirektør må ha evne […]

Innseilingen til Grenland gjøres sikrere og mer effektiv
Innseilingen til Grenland gjøres sikrere og mer effektiv

Ved inngangen til nytt år starter Kystverket anleggsarbeidet som skal utbedre innseilingen til Grenland for å øke effektivitet og sikkerhet. Det er prosjektert utdyping for fartøy med dypgående på henholdsvis 12,5 meter og 14 meter i farleden. Med denne endringen får store skip en tredje innseilingsmulighet til Grenland. Bakgrunnen for Kystverkets prosjekt «Innseiling Grenland» er […]

Refleksjoner ved slutten av 2020
Refleksjoner ved slutten av 2020

Ettersom 2020 nærmer seg slutten, er det naturlig å gjøre seg noen refleksjoner på året som skulle vise seg å bli litt utenom det vanlige. Da landet stengte ned i mars og vi innså at pandemien ville påvirke hele verden, fryktet vi hvilke konsekvenser dette ville få for næringslivet i region vår. Når vi ser […]

Overvåkning av vannkvalitet i Langesundsfjorden
Overvåkning av vannkvalitet i Langesundsfjorden

Grenland Havn er opptatt av å begrense miljøbelastningen fra vår aktivitet og dette er nedfelt i vår miljøvisjon; Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi. Vi retter miljøinnsatsen mot flere konkrete arbeidsoppgaver […]

Losbåtførerstasjon Grenland Havn
Ny losbåtstasjon vekker oppsikt i Langesund

Den 10. november kunne Grenland Havn overrekke nøkkelen til nybygd losbåtstasjon til en forventningsfull leietager Buksér og Berging. Lostilbringertjenesten som Buksér og Berging driver på oppdrag fra Kystverket, var tidligere sentralt plassert på Søndre Dampskipskai i Langesund sentrum, men i forbindelse med renoveringen av brygga måtte huset rives. Nå er losbåtførerne installert i nytt og […]

Vekst for bedriftene ved Skien Havneterminal
Vekst for bedriftene ved Skien Havneterminal

Industriområdet rundt Skien Havneterminal er i stadig endring og opplever økende aktivitet. Flere av aktørene i området har hatt vekst i koronaåret. Vår nabo Aaltvedt Betong rapporterer om rekordomsetning. Vår leietaker Colliflow, som leverer tredjeparts logistikkløsninger, vokser i takt med utviklingen innenfor netthandelen. I år har de gjort store investeringer i et moderne robotlager for […]

Test av lasting og lossing av Yara Birkeland
Test av lasting og lossing av Yara Birkeland

Den siste tiden har vi hatt gleden av å ha Yara Birkeland liggende ved Breviksterminalen. Etter planen skal det fullelektriske containerskipet frakte containere fra Yara på Herøya til Breviksterminalen, hvor de vil bli lastet om til større containerskip og fraktes ut til logistikk-knutepunkt i Europa og deretter videre ut i verden. Skipet har gjennomgått tester […]

Vi ønsker Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen
Vi ønsker Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen

I dag har vi hatt gleden av å kunne ønske Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen for første gang. Skipet vil i en periode fremover ligge på Breviksterminalen for å gjennomføre testing av lasting og lossing av containere. Yara Birkeland er et resultat av Yaras ambisjon om å å finne klimavennlige og innovative løsninger. Skipet er […]

Nylig offentliggjorde vi nyheten om at rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for containerlinjen til Bremerhaven og Hamburg
Breviksterminalen får betydelig økning i rutetilbudet på container

Nylig offentliggjorde vi nyheten om at rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for containerlinjen til Bremerhaven og Hamburg

SIGNERTE AVTALE MED KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I VESTFOLD OG TELEMARK
SIGNERTE AVTALE MED KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I VESTFOLD OG TELEMARK

Grenland Havn IKS støtter Vestfold og Telemark fylkeskommunes langsiktige klimamål og vil gå foran som klimaansvarlig virksomhet i vår region. Finn Flogstad, havnedirektør i Grenland Havn, signerte derfor i dag avtalen med klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt seg som mål å redusere alle klimagassutslipp i fylket med […]

Unifeeder inkluderer Brevik i ukentlige seilinger til Bremerhaven og Hamburg
Unifeeder inkluderer Brevik i ukentlige seilinger til Bremerhaven og Hamburg

Nylig fikk vi bekreftelsen som Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal har ventet på – rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for ytterligere én av sine containerlinjer: Bremerhaven og Hamburg. Direkte tilknytning til to viktige og store logistikknutepunkt som Bremerhaven og Hamburg, vil gi vareeiere i Grenland enda en alternativ transportrute for råvarer og ferdigvarer […]

Vil du være med å forme morgendagens grønne industri?  Spennende lederstilling er utlyst
Vil du være med å forme morgendagens grønne industri? Spennende lederstilling er utlyst

Bamble kommune og Grenland Havn IKS står nå overfor en stor nysatsning; en satsning som vil få store ringvirkninger for næringsutviklingen i regionen vår. I området Frier Vest skal det bygges ny havneterminal og det som skal bli Norges største industri- og næringsareal.  I den forbindelse etablerer Bamble kommune og Grenland Havn IKS et nytt selskap […]

Karbonfangst i Brevik blir en gasspedal for å nå klimamålene
Karbonfangst i Brevik blir en gasspedal for å nå klimamålene

Den 21. september la regjeringen frem sine planer om å starte gjenvinning av CO2 ved Norcems sementproduksjon i Brevik. Det er det største klimaprosjektet i Norgeshistorien, og vil bidra til at Norge når sitt klimamål om å redusere utslippene med minst 50% fra 1990-nivå innen 2030. I tillegg er teknologien et steg på veien som […]

Grenland Havn trer inn i samarbeidsprosjektet Powered by Telemark
Grenland Havn trer inn i samarbeidsprosjektet Powered by Telemark

Powered by Telemark er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre Telemarksregionen og den grønne industrien i området. Prosjektet jobber for å tiltrekke nye etableringer av grønn industri og næringsvirksomhet til regionen vår. Målet er økt verdiskapning og at vi skal få flere arbeidsplasser innenfor bærekraftig næring her i Telemark. Dette er helt i tråd med Grenland […]

Vi støtter årets TV-aksjon
Vi støtter årets TV-aksjon «Et hav av muligheter»

Åtte millioner tonn plast går ut i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Derfor støtter Grenland Havn årets tv-aksjon den 18. oktober. Innsamlede penger går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Midlene fra tv-aksjonen skal brukes der det monner mest: En fjerdedel av plasten i havet […]

Fra avfall til møbler – treflis fra Skien blir møbelspon i Riga
Fra avfall til møbler – treflis fra Skien blir møbelspon i Riga

På Bjorstadalen avfallsanlegg i Skien males gamle rivningsmaterialer og trevirke opp til treflis, og ender som møbelspon i IKEA-møbler. Hvordan kan det ha seg? Renovasjon i Grenland har som første renovasjonsselskap i Norge inngått historisk avtale om materialgjenvinning. Istedenfor å forbrenne materialene, skal de gjenbrukes. Gamle møbler blir til nye. Det er gjenvinningsselskapet Geminor som […]

Gamle Langesund blir ny farled for skipstrafikken inn og ut av Grenland
Gamle Langesund blir ny farled for skipstrafikken inn og ut av Grenland

Kystverket vil rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. Det vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland. Seilingsleden inn og ut av Grenland har i dag to farleder, det er Kalvenløpet og Dypingen. Med utdyping av Gamle Langesund mellom Gjeterøya og Langøya, vil skipstrafikken få en rettere seilas enn de to andre […]

Fra skolebenk til kontorpult - nye oppgaver for bachelorstudenten Jonas
Fra skolebenk til kontorpult – nye oppgaver for bachelorstudenten Jonas

Jonas Bohnhorst (23) studerer bachelor i skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bakkenteigen i Horten. Kragerøgutten er utplassert i Grenland Havn frem til jul for å få førstehåndskunnskap om havnevirksomhet og infrastuktur i havn. -Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å lære om den maritime næringen og få relevant […]

Full aksjon i elva
Full aksjon i elva

Sent tirsdag kveld 14. juli ble en eldgammel hjemmesnekret flytebrygge bestående av trær, jord, isopor og plank observert flytende nedover elva fra Skien til Porsgrunn etter at den trolig hadde slitt seg. Vraket førte til full aksjon og på et tidspunkt måtte elva stenges for båttrafikk for at det ikke skulle skape ulykker. Det var […]

Porsgrunnsvann på kartong blir eksportvare
Porsgrunnsvann på kartong blir eksportvare

Fresh Water Norway bygger «grønn» vannfabrikk ved Breviksterminalen. Tangen Eiendom, som eies 50/50 av Grenland Havn IKS og Norcem, eier området der vannfabrikken skal etableres. Den såkalte «Barnehagetomta» ligger like sør for Hellås i Tangenveien. Fresh Water Norway leier leier tomta, og har gitt oppdraget med å oppføre selve produksjonslokalet til Morgan AS. Grunnarbeidene på […]

Langesund fjorden Fjordline går fra Grenland Havn
Nye rutetider fra Langesund til Hirtshals

Seilingene fra Langesund til Hirtshals i Danmark vil fra og med 3.juli få endrede rutetider. Fjord Line vender nå tilbake til ordinære rutetider.

Robotlager på Skien Havneterminal for Coliflow
Med lidenskap for logistikk

Colliflow bygger robotlager på Skien Havneterminal. «Smarte» løsninger er nøkkelen til å møte et marked i rask vekst: e-handel.

Langesund fjorden Fjordline går fra Grenland Havn
Fjord Line seiler danskebåten igjen fra Langesund til Hirtshals

Vi er glade for Fjord Line igjen seiler daglig fra Langesund til Hirtshals etter mer enn to måneder uten aktivitet. MS Oslofjord betjener ruten i juni måned og her kan du lese mer om rutetidene.

Grenland Havn Aktuelt_Høring priser
Forslag til ny prisliste for 2021 er nå ute på offentlig høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring. Administrasjonen i Grenland Havn IKS har lagt frem et forslag til endringer i prisliste som skal gjelde fra og med 1.januar 2021.

Som følge av kommunevalget i 2019, er det ny sammensetning av Grenland Havns representantskap. De neste fire årene skal dette ledes av Trond Ingebretsen fra Porsgrunn Ap.
Nytt representantskap ledes av Trond Ingebretsen

Som følge av kommunevalget i 2019, er det ny sammensetning av Grenland Havns representantskap. De neste fire årene skal dette ledes av Trond Ingebretsen fra Porsgrunn Ap.

Grenland-Havn-Norwegian-Spring-Wather
Vannfabrikk etableres ved Breviksterminalen

Tangen Eiendom AS som er 50% eid av Grenland Havn IKS har inngått avtale med Norway Spring Water AS om utleie av tomt ved Breviksterminalen. Norway Spring Water AS skal bygge vannfabrikk som er ventet å stå klar i 2021.

ministermøte om Frier Vest
I ministermøte om Frier Vest

Den 23. mai besøkte en delegasjon fra Telemark næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og samferdselsminister Jon Georg Dale, for å orientere om planene for Frier Vest og diskutere finansiering av Gassveien mellom Rugtvedt og Herre.

Yara og Breviksterminalen med miljøtiltak
Yara og Breviksterminalen med viktig miljøtiltak

Yara eksporterer store mengder gjødsel i containere ut fra Herøya. Nå har Yara, Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal funnet en løsning der hele volumet kan gå ut fra Brevik. Dette er godt nytt for miljøet fordi det blir mindre transport på veiene. Endringen er et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Grenland Havn Dampskipskaia Langesund
Langesund åpner seg mot sjøen med nyrenovert kai

Bamble kommune og Grenland Havn IKS har i samarbeid gjennomført en omfattende renovering av Søndre Dampskipskai. Resultatet av prosjektet har blitt et hyggelig byrom hvor man kommer tett på sjøen og hvor vi håper å se et yrende liv gjennom sommeren.

Grenland Havn Linjetilbud
Grenland Havn ivaretar havnesikring

Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og og som terminaler for passasjertransport, og et terrorangrep i havner kan forårsake store skader på transportsystem, infrastruktur, industri og personer. I Grenland Havn er vi opptatt av sikkerhet. Siden vi driver flere havneterminaler hvor vi betjener skip i internasjonal fart, må vi forholde oss til ISPS-koden (International Ship

Grenland Havn Testhall
Ny testhall er overlevert til Agility Subsea Fabrication

Grenland Havn IKS har hatt gleden av å ønske Agility Subsea Fabrication velkommen til Skien Havneterminal. Agility overtok i dag 30.september sin testhall som har vært en forutsetning for at Agility skulle etablere seg i Grenland. Med sitt store areal og gesimshøyde på hele 27,5 meter har hallen blitt et signalbygg på Skien Havneterminal.

Kanfører Grenland Havn Breviksterminalen
Støyreduserende tiltak Breviksterminalen

Flere tiltak er gjort for å redusere støyen fra aktivitetene ved Breviksterminalen. Kranene går nå på landstrøm og dette reduserer både støy og utslipp.

Besøk av Siv Jensen til Frier Vest
Finansministeren besøkte frier Vest

Finansminister Siv Jensen besøkte Frier Vest og fikk orientering om planene for utbygging av industriområdet.