Skip to content
Grenland Havn kvinnelig ansatt

Vår historie

Historien viser at havna og sjøen som transportvei har vært av stor betydnig for vekst og utvikling i Grenland. De første sporene av aktivitet i havna kan spores tusen år tilbake i tid. Vikingene seilte inn til Grenland for å laste om bord brynestein som ble fraktet fra Eidsborg i Dalen ned vassdraget til Skien. På 1500-tallet ble det anlagt oppgangssager ved fossene i Skien som gav grunnlag for eksport av tømmer og utskiping av trelast fra byene i Grenland var i flere hundre år blant de største i landet.

Skutebygging og sjøfart ble en del av miljøet og skutene seilte med tømmer og jern til Danmark, Holland og England. I siste halvdel av 1800-tallet var havnene i Grenland blant de største eksportørene i Norge av blokk-is og ved årsskiftet 1900 var Porsgrunn landets største seilskuteby med skuter som seilte over hele verden. Fra 1900-tallet har de store kalksteinsforekomstene gitt grunnlag for omfattende industrivirksomhet i Grenland.

Administrasjon av havnene ble fra 1700-tallet organisert gjennom forordninger, og fra 1844 hadde byene Skien, Porsgrunn og Brevik ansvar for eget havneområde. I 1992 ble Grenland Havnevesen opprettet og i 2004 ble vi omdannet til et interkommunalt selskap.