Skip to content
Grenland Havn Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

For at Grenland Havn IKS skal lykkes med næringsutvikling og bærekraftig utvikling av transportløsninger, er vi avhengige av å jobbe tett med samarbeidspartnere som har tilsvarende interesser. Våre eierkommuner Bamble, Porsgrunn og Skien er selvsagte samarbeidspartnere, sammen med deres selskap Vekst i Grenland, som skal stimulere til næringsutvikling i regionen.

Videre samarbeider vi med industrien og næringslivet i regionen gjennom lokale næringsforeninger og klyngesamarbeid. Industrial Greentech er et industrinettverk i Telemark som består av 100 bedrifter, og har en omsetning på 30 milliarder kroner. Klyngens kjerne er Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement. Klyngens virksomhet resulterer i at over 20% av Norges klimagassutslipp fra industri kommer fra denne regionen.

Folkemengde foran scene i anledning dåp av det helelektriske containerskipet Yara Birkeland

Med sin tette lokalisering av punktkilder for utslipp, vil denne regionen bli en viktig bidragsyter til Norges forpliktelser i Parisavtalen om 40% kutt i klimagassutslipp innen 2030. For å legge til rette for bærekraftige transportløsninger, deltar vi i utviklingsprosjekter i samarbeid med industri, transportbransjen, Universitetet i Sørøst-Norge og myndighetene både på lokalt og nasjonalt plan og på tvers av sjøområder. For å ivareta sikkerheten i sjøområdet vårt, deltar Grenland Havn IKS i IUA Telemark og Fylkesberedskapen.

Les mer om hvordan vi jobber med næringsutvikling her