Skip to content

Herøyaterminalen

Herøyaterminalen er sentralt plassert på industriområdet Herøya i Porsgrunn. Terminalen består av Krankaia, Tinfoskaia og Dypvannskaia

Krankaia

Men en kailengde på 230m og dybde 6,7m er dette Grenland Havns hovedterminal for utskipning av tømmer. Lagringskapasiteten innendørs er på 1 750 m².

Tinfoskaia

Denne kaia har en kailengde på 150m og dybde 6,7m, og disponeres av Eramet Norge til inntak av råstoff og produksjon av manganlegeringer.

Til sammen har Krankaia og Tinfoskaia et uteareal på cirka 10 000 m². 

Dypvannskaia

Hovedterminal for inntak av råstoff til Yara Norge, med kailengde på 175m og dybde 9,7m. Yara ivaretar den daglige driften av havna. Terminalen har et uteareal på cirka 20 000 m², som brukes av Eramet Norge til å lagre råstoff.

Støy og støygrenser

Grenland Havn IKS har kontinuerlig fokus på støydempende utstyr, og på å innarbeide rutiner som reduserer ulempene for naboene våre. Her finner du skjema for å melde fra om støy.

Avfallshåndtering

Mottaksanleggene har miljøcontainere for mindre mengder farlige avfall, restavfall og papir. De er tilpasset lokale behov og hvor mange anløp som normalt kommer til kai. Alle skip plikter å opplyse om avfallsmengde via meldingsportalen SafeSeaNet Norway før anløp i havn. Større mengder avfall eller oljeavfall, kloakk o.l. kan ikke leveres ved mottakene. Henting må bestilles spesielt via agent eller Norsk Gjenvinning Industri på tlf. 09700.

Åpningstider

Herøyaterminalen er åpen alle dager kl. 06:00 – 23:00.

Krankaia
Kailengde 230m, dybde 6,7m.
Innendørs lager på 1 750 m².

Tinfoskaia
Kailengde 150m, dybde 6,7m.

Dypvannskaia
Kailengde 175m, dybde 9,7m.

Dypvannskaia
Rolighetsvegen 18 3936 Porsgrunn

Krankaia
Hydrovegen 11 3936 Porsgrunn

Tinfoskaia
Hydrovegen 3936 Porsgrunn
Kontaktperson i Herøyaterminalen
Walter Ahlgreen
Havnekaptein
Telefon: +47 92 08 84 26
E-post: ghv@grenland-havn.no
Grenland Havn materialet Herøyaterminalen