Forslag til ny prisliste for 2021 er nå ute på offentlig høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring. Administrasjonen i Grenland Havn IKS har lagt frem et forslag til endringer i prisliste som skal gjelde fra og med 1.januar 2021. Vi er pålagt å sende endringer i farvannsavgift/anløpsavgift på høring blant brukerne av
Les mer

Nytt representantskap ledes av Trond Ingebretsen

Grenland Havn IKS eies av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, og det er gjennom representantskapet at kommunene utøver sin myndighet. Representantskapet består av 12 medlemmer som er politisk oppnevnt, med 4 representanter fra hver kommune. Som følge av kommunevalget i 2019, er det ny sammensetning. I de fire neste årene skal representantskapet ledes av Trond
Les mer

Gjestehavnene åpner i helgene fra 1.mai

For å begrense spredningen av koronaviruset, vil kommunene fortsette med restriksjoner for bruk av gjestehavner også i perioden fra 1. mai til og med 10. juni. Kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble og Larvik har bestemt at gjestehavnene kan holdes åpne i helgene, dvs fredag fra kl 16 og frem til søndag kl 20. For å begrense
Les mer