Stengte gjestehavner

Som et tiltak for å hindre smittespredning av koronavirus har kommuneoverlegene i Bamble, Porsgrunn, Skien, Kragerø og Larvik vedtatt at gjestehavner og uthavner skal holdes stengt til og med 13.april.

Les mer

Koronavirus og skipstrafikk

Grenland Havn IKS følger situasjonen tett, har dialog med kommunale helsemyndigheter og andre aktuelle instanser og informerer bredt på våre terminaler med utenriksaktivitet for å begrense spredningen av koronaviruset.

Les mer