Skip to content

SJØVEIEN TIL
GRØNNERE TRANSPORT

Grenland havn

SJØVEIEN
TIL GRØNNERE
TRANSPORT

Grenland Havn forvalter lønnsomme måter å utnytte sjøveien på. Vi er en nytenkende samarbeidspartner for bærekraftig transport. For oss handler det om å bidra positivt til miljøet, næringslivet og lokalsamfunnet.

Fugleperspektiv på en person som går over containere stablet tett
Toppen av kran og kranbom sett nedenfra og opp mot himmelen
Person fra Grenland Havn på anleggsplass

Aktuelt

Frierfjorden med industrivirksomheter på langs land i flere himmelretninger

Frier Vest

Grenland Havn og Bamble kommune utvikler et 7 km2 stort industri- og næringsområde på Frier Vest.
Les mer om planene her

Soloppgang over Brevik og Eidangerfjorden

Miljø

Grenland havn IKS skal aktivt tilrettelegge for og bidra til et grønt skifte i transportsektoren og næringsutviklingen.
Les mer miljø

Snorklipping ombord i fartøy i anledning offisiell åpning av ny innseiling til Grenland

Farled

Ny farled til Grenland er åpnet – gir raskere og sikrere innseiling for sjøtrafikken.
Les mer om ny farled