Skip to content

Våre terminaler

Grenland Havn er en av Norges største og mest trafikkerte havner. Et sentralt intermodalt knutepunkt med direkte tilknytning til jernbane- og veinett, tilrettelagt for RoRo (roll-on/roll-off) og LoLo (lift-on/lift-off) mot Europa. Vi opererer tre hovedterminaler for godshåndtering som alle er viktige bindeledd mellom sjø, vei og bane. I tillegg bygger vi en ny og moderne havn på vestsiden av Frierfjorden.

Breviksterminalen

Breviksterminalen er hovedterminalen for stykkgods i Grenland. Den har status som stamnetthavn, og er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet gjennom et sidespor fra Brevikbanen. Opereres av North Sea Terminal, med direkte forbindelse til Belgia, Nederland, Storbritannia og Sverige.

Skien havneterminal

Skien Havneterminal er en industriterminal som er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, tørrbulk, prosjektlaster, tungløft og en rekke spesialfunksjoner. Terminalen tilbyr utleie av lager og utearealer til virksomheter som har behov for både transport- og logistikkapasitet.

Herøyaterminalen

Herøyaterminalen er sentralt plassert på industriområdet Herøya i Porsgrunn. Terminalen består av Krankaia som er Grenlands hovedterminal for utskipning av tømmer, Tinfoskaia, som disponeres av Eramet og Dypvannskaia som er hovedterminal for inntak av råstoff til Yara.

Frier Vest Havneterminal

Frier Vest Havneterminal er under bygging og skal stå klar i 2026. Frier Vest Havneterminal ligger sentralt plassert i tilknytning til eksisterende industri og industriområdet Frier Vest som er under utvikling. Terminalen skal kunne ta imot alle typer gods og vil ha kaier med 12,5 meters dybde.