Skip to content
Grenland Havn henvendelse Støy

Rapportere støy

Støygrenser

Grenland Havn IKS fokuserer kontinuerlig på å redusere støy fra vår virksomhet. Vi tar i bruk støydempende utstyr der det kan gi effekt og innarbeider arbeidsrutiner som kan redusere ulemper med støy for våre naboer.

Myndighetene har fastsatt støygrenser for våre terminaler og vi gjør støymålinger for å overvåke støy fra våre aktiviteter. Breviksterminalen er underlagt et strengt støyregime som er vedtatt av Statsforvalteren den 5. april 2004. Det blir gjort fortløpende tiltak for å redusere støy, og vi jobber langsiktig med å tilrettelegge for stadig forbedringer. Ved Breviksterminalen tilbyr vi landstrøm, slik at skip som anløper kan benytte seg av landtilkoblingsanlegget dersom de er utstyrt for dette. Mobilkranene på Breviksterminalen kobles til landstrømsanlegget for å redusere støy for våre naboer.

 

Rapporter om støy

Meldinger om uønsket støy er et viktig bidrag for at vi skal kunne forbedre oss. Alle henvendelser om støy blir loggført og vi undersøker særskilt de aktiviteter som har resultert i plagsom støy. Ved å analysere fellestrekk og mønster for operasjoner som oppleves som støyende, kan vi lettere identifisere effektive støydempende tiltak.

Gjelder klagen forhold som du mener skyldes Norcem/Renors virksomhet i Brevik kan du fylle ut skjemaet på følgende lenke: http://www.norcem.no/no/klageskjema.

Gjelder klagen forhold som du mener skyldes Grenland Havn sin virksomhet, bruk følgende skjema:

    Obligatoriske felter er merket med *