Grenland Havn Linjetilbud

Linjetilbud

I Grenland Havn har vi faste forbindelser med Danmark, Nederland, Storbritannia og Belgia. RoRo- terminalen ved Breviksterminalen trafikkeres av Nordens største godsrederi DFDS, som opererer linjer til  Gent og  Imminghan med sine RoRo-skip.

Unifeeder betjener rutene til Nederland med sine containerskip. Mye av lasten omlastes til oversjøiske skip i Nederland, der de fraktes videre ut i verden.

Til Breviksterminalen er det ukentlig godstog som håndteres av Grenland Rail. De går mellom Breviksterminalen og godsterminalen på Alnabru i Oslo.

Fjord Line betjener fergerute mellom Langesund og Hirtshals ved Langesund Fergeterminal.

Passasjerferger

Vi har også et lokalt tilbud av passasjerferger i Grenland havn.

Brevik Fergeselskap drifter fergene og fjordbussene i Grenlands skjærgård. Du kan lese mer på fergene.no
Helgeroafergene drifter en sommerrute mellom Langesund og Helgeroa. Du finner rutetider og informasjon på helgeroafergene.no.

For å se oppdatert kart over skip i leden her