fbpx Skip to content

Frier Vest

Frier Vest er området hvor Grenland Havn IKS, i samarbeid med flere andre, jobber for utviklingen av et industriområde på inntil ti kvadratkilometer. Første trinn et område på om lag 0,4 km2 av et totalt regulert næringsområde på 3,2 km2. Det er planlagt ytterligere 7 km2 i fase 2.  Området egner seg til de fleste typer næringsvirksomhet, men er spesielt passende for bedrifter som trenger tilgang til elektrisk kraft og kaikapasitet.

Frier Vest ligger i en fjordarm på vestsiden av Oslofjorden med god tilgang på infrastruktur. Regionen har en av Norges største prosessindustriklynger og god tilgang på kvalifisert arbeidskraft både basert på yrkesfag og universitet og høyskole. Grenland er spesielt godt egnet for arealkrevende virksomhet, da det er et av få områder langs Oslofjorden som fortsatt har tilgang på større areal med direkte adgang til utskipning med skip.

Grenland Havn IKS har sikret arealer til industriområdet Frier Vest. Selskapet Frier Vest Holding AS som er eid av Bamble kommune og Grenland Havn IKS utvikler nå området videre. Ambisjonen er å gjennomføre reguleringsplanen for Frier Vest fase 2 innen sommeren 2022, og starte byggingen året etter. I planene ligger også etableringen av en ny og moderne havneterminal som skal betjene industrien i området.

 

INFORMASJONSMØTE OM DETALJREGULERING FRIER-TRÅK VEST FOR FV353   

Frier Vest Holding AS arrangerte åpent møte for å informere om detaljregulering Frier-Tråk vest for Fv353 torsdag 6.mai 2021.

Presentasjonen kan du lese her. 

Møtereferatet kan du lese her.

Næringsutvikling gjennom samarbeid

Norge har generelt en gunstig kraftpris basert på fornybar energi. Grenland Havn bidrar som eier av kaier, med utleie av næringslokaler og tomter, og ved å tilrettelegge skipsleden. Næringsclusteret i regionen består av både tradisjonell prosessindustri og høyteknologiske bedrifter. Regionen består av Viken og Vestfold Telemark fylke. De mest kjent bedriftene er ABB, Herøya Industripark, Eramet, Emerson, Sykehuspartner, Vegvesenet, Kongsberg Gruppen, Stena, Equinor, Ineos, Inovyn, Norcem og Yara. Bedriftene er ofte organisert i næringsparker, og har derfor hatt mulighet til å arbeide med sirkulær økonomi over flere tiår.

Industrien arbeider sammen med det akademiske universitetsmiljøet og forskningsinstitusjoner. Flere av de største aktørene har etablert egne forskningssentre i regionen. De to mest kjent klyngene i regionen er SAMS og Industrial Green Tech, hvor leverandører, kunder og forskningsmiljøene arbeider sammen om nye løsninger for å skape en klima-positiv industriklynge på vestsiden av Oslofjorden.

Kontakt


Geir Vala
Daglig leder, Frier Vest Holding AS
Telefon: 971 79 871
E-post: geir@friervest.no

Hege Svendsen
Markedssjef, Grenland Havn IKS
Telefon: 976 18 196
E-post: hs@grenland-havn.no

Illustrasjonskart Frier Vest Holding as

Illustrasjonskart Frier Vest Holding as