Grenland Havn næringsutvikling Frier Vest

Frier Vest

Frier Vest er området hvor Grenland Havn IKS, i samarbeid med flere andre, jobber for utviklingen av et industriområde på inntil ni kvadratkilometer. Frier Vest utvikler i første trinn et område på om lag 0,4 km2 av et totalt regulert næringsområde på 3,2 km2. Det er planlagt ytterligere 7 km2 i fase 2.  Området egner seg til de fleste typer næringsvirksomhet. men er spesielt passende for bedrifter som trenger tilgang til elektrisk kraft og kai-kapasitet.

Grenland Havn IKS er medeier i utviklingsselskapet Frier Vest AS sammen med Ineos og Bamble kommune. Frier Vest ligger i en fjordarm på vestsiden av Oslofjorden med god tilgang på infrastruktur. Regionen har en av Norges største prosessindustriklynger og god tilgang på kvalifisert arbeidskraft innen yrkesfag og universitet. Grenland er spesielt godt egnet for arealkrevende virksomhet, da det er en av få områder langs Oslofjorden som fortsatt har tilgang på større areal med direkte adgang til utskipning med skip.

Næringsutvikling gjennom samarbeid

Norge har generelt en gunstig kraftpris basert på fornybar energi. Grenland Havn bidrar som eier av kaier, ved utleie av næringslokaler og tomter, og ved å tilrettelegge skipsleden. Næringsclusteret i regionen består av både tradisjonell prosess industri og høyteknologiske bedrifter. Regionen består av Viken og TelemarkVestfold fylke. De mest kjent bedriftene er ABB, Herøya Industripark, Eramet, Emerson, Sykehuspartner, Vegvesenet, Kongsberg Gruppen, Stena, Equinor, Ineos, Inovyn, Norcem og Yara. Bedriftene er ofte organisert i næringsparker, og har derfor hatt mulighet til å arbeide med sirkulær økonomi over flere tiår.

Industrien arbeider sammen med det akademiske universitetsmiljøet og forskningsinstitusjoner. Flere av de største aktørene har etablert egne forskningssentre i regionen. Det nyeste er etableringen av plastforskningssenteret SCG/Norner. De to mest kjent klyngene i regionen er SAMS og GIC, hvor leverandører, kunder og forskningsmiljøene arbeider sammen om nye løsninger for å skape en klima-positiv industriklynge på vestsiden av Oslofjorden.

Kontakt


Bjørn Tore Orvik
Leder forretningsutvikling og marked
Telefon: 901 17 870
Hege Svendsen
Markedssjef
Telefon: 976 18 196