Skip to content

BREVIKSTERMINALEN

Breviksterminalen er hovedterminalen for stykkgods i Grenland. Terminalen har status som stamnetthavn, og er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet gjennom et sidespor fra Brevikbanen. Det kreves god infrastruktur rundt terminalen for å distribuere gods på en effektiv måte. Breviksterminalen driftes og opereres av North Sea Terminal, med direkte forbindelse til Belgia, Nederland, Storbritannia og Sverige.

Arealer og trafikk

Breviksterminalen består av 100 000 m² til godshåndtering og utelager‚ samt 1200 m² til innendørs lagring. Her er det tilrettelagt for LoLo (lift-on/lift-off), RoRo (roll-on/roll-off) og tørrbulk. RoRo-terminalen trafikkeres av Nordens største godsrederi, DFDS, som opererer linjene til Belgia og Storbritannia med sine skip. Unifeeder betjener rutene til Nederland med containerskip, hvor mye av lasten lastes om til oversjøiske skip og går videre ut i verden.

Planlagte prosjekter

Breviksterminalen er en viktig brikke i flere utviklingsprosjekter som er under oppseiling. Ifølge planen skal det autonome containerskipet Yara Birkeland anløpe terminalen, og laste om containere til større skip ment for kontinentet.

I tillegg er Norcem Brevik ett av to mulige norske anlegg for CO2-fangst, et prosjekt som bare er et par stortingsvedtak unna realisering. Dersom prosjektet iverksettes, vil Breviksterminalen bli utlastingssted for flytende CO2 fra Norcems’ sementfabrikk.

Støygrenser

Fylkesmannen har fastsatt støygrensene for driften av Breviksterminalen. Vi gjennomfører regelmessige støymålinger og følger et måleprogram som er godkjent av Porsgrunn kommune. Grenland Havn IKS har kontinuerlig fokus på støydempende utstyr, og på å innarbeide rutiner som reduserer ulempene for naboene våre. Det er tilrettelagt for landstrøm på Tangenkaia, og skip som anløper kan benytte seg av landtilkoblingsanlegget.

Avfallshåndtering

Mottaksanleggene har miljøcontainere for mindre mengder farlige avfall, restavfall og papir. De er tilpasset lokale behov og hvor mange anløp som normalt kommer til kai. Alle skip plikter å opplyse om avfallsmengde via meldingsportalen SafeSeaNet Norway før anløp i havn. Større mengder avfall eller oljeavfall, kloakk o.l. kan ikke leveres ved mottakene. Henting må bestilles spesielt via agent eller Norsk Gjenvinning Industri på tlf. 09700.

LoLo-kai (Tangenkaia):
Kailengde 200 m, dybde 15 m.

Kai nord:
Kailengde 70 m, dybde 10 m.

Ro-Ro -rampe:
2 RoRo-ramper med 32 m bredde og 10 m dybde.

Kraner:
To mobilkraner à 100 tonn løftekapasitet. RoRo-terminalen trafikkeres av Nordens største godsrederi, DFDS.

Landstrøm:
Utgangsspenning kan reguleres trinnløst fra 400V til 690V med 50Hz til 60Hz. To stk. 3 faset kabler kobles til med IEC. 80005 godkjente plugger. Effekt 750 kVA.

North Sea Terminal
Tangenvegen 40
3950 Brevik
Norway
Løft av container sett fra kranførerens perspektiv