Skip to content
Havnedirektøren Torben Jebsen i dialog med ansatt

Visjon og verdier

Vår visjon er å være det foretrukne og bærekraftige knutepunktet på vestsiden av Oslofjorden.

Vi skal tilrettelegge for langsiktige og stabile rammebetingelser for næringslivet der sjøveien er viktig. Dette er helt avgjørende for å kunne tiltrekke seg nye, attraktive bedrifter som ofte har mange lokaliseringer å velge mellom. Selskapet vil bidra aktivt til utvikling av nåværende havneterminaler og nye næringsområder med tilgang til kai innenfor de økonomiske rammene som Grenland Havn IKS disponerer og i samarbeid med både offentlige og private aktører.

Grenland Havn IKS skal legge til rette for en overgang til mer bærekraftig transport i transportnettverket til og fra terminalene og på våre terminaler.

Vår forretningsidé er at «Grenland Havn skal videreutvikles som en av Norges viktigste havner gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftige transport».

Ønsker du å bli bedre kjent med oss, last ned og les Strategisk Plan 15/10 2016

To menn med arbeidsbåt ved kai
Utsikt mot Breviksbrua og stort gassfartøy sett fra styrhuset i en tauebåt