Skip to content
Grenland Havn Utleie av maskiner på Skien Havneterminal

Utleie

Vi tilbyr utleie av næringsarealer til kontor, lager og annen næringsvirksomhet ved flere av våre terminaler. Ved Skien Havneterminal har vi en stor maskinpark, og ved ledig kapasitet kan vi bistå med utleie av maskiner og mannskap til små og store oppdrag både på våre terminaler og utenfor.

Grenland Havn IKS sin eiendomsportefølje vokser i takt med havnens utvikling. Eiendomsmassen er sjønær og tilpasset virksomheten som er etablert. Deler av den er eid gjennom datterselskaper og sammen med private aktører. Vi er opptatte av å utvikle areal som er sjønære, og med tilstrekkelig bak-areal for å fortsette framtidige utvidelser om ønskelig.

 

Utvikling av nye områder

Grenland  Havn IKS har som oppgave å sikre tilstrekkelig areal til næring i regionen. Våre arealer er hovedsakelig tilknyttet våre havneterminaler. For tiden har vi to områder under utvikling delvis gjennom datterselskaper av Grenland Havn IKS.

TANGEN EIENDOM AS

Gjennom selskapet Tangen Eiendom AS  er vi i ferd med å opparbeide en ca 8 mål stor tomt ved Breviksterminalen. Deler av tomten er ikke utleid. Tomten ligger sentralt plassert ved terminalen med tilgang til jernbane, E18 og Breviksterminalen med skipslinjer til kontinentet. Les mer om området og selskapet Tangen Eiendom AS. 

 

FRIER VEST

Grenland Havn IKS eier 70% av selskapet Frier Vest Holding AS som utvikler hele 7700 dekar industriarealer gjennom prosjektet Frier Vest. Arealene ligger sentralt plassert på vestsiden av Frierfjorden og Grenland Havn IKS planlegger for bygging av en moderne havn tilknyttet området.

Les mer om Grenland Havn IKS sitt engasjement i prosjektet Frier Vest her. 

Ønsker du å vite mer om selskapet Frier Vest Holding AS og prosjektet Frier Vest, les mer på selskapets nettsider her. 

Kontakt for utleie


Hege Svendsen
Forretningsutvikler
Telefon: 976 18 196