Skip to content

Skien Havneterminal

Skien Havneterminal er en industriterminal som er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, tørrbulk, prosjektlaster, tungløft og en rekke spesialfunksjoner. Terminalen tilbyr utleie av lager og utearealer til virksomheter som har behov for både transport- og logistikkapasitet.

Leietakere og lokaler

I 2019 ble det bygget en 2000 m² stor SIT-hall (Site Integration Test-hall) på Skien Havneterminal. Hallen har en gesimshøyde på 27,5 m, og er tilpasset en belastning på opptil 10 tonn per m2. Det er Agility Subsea Fabrication som benytter lokalene i dag.

Fordelt på tre lagerhaller og to teltlager har vi totalt 12500 m² isolert innendørs lager som er utleid til ulike virksomheter. En av de største leietagerne er Colliflow, som tilbyr tredjeparts logistikktjenester.

50000 m² utendørsareal gjør at vi kan dekke de fleste behov for lagring utendørs.

Grenland Havn IKS har også tilrettelagt for at Stena Recycling og Statnett har kunnet etablere seg i området ved Skien Havneterminal.

Avfallshåndtering

Mottaksanleggene har miljøcontainere for mindre mengder farlige avfall, restavfall og papir. De er tilpasset lokale behov og hvor mange anløp som normalt kommer til kai. Alle skip plikter å opplyse om avfallsmengde via meldingsportalen SafeSeaNet Norway før anløp i havn. Større mengder avfall eller oljeavfall, kloakk o.l. kan ikke leveres ved mottakene. Henting må bestilles spesielt via agent eller Norsk Gjenvinning Industri på tlf. 09700.

Støy

Grenland Havn IKS jobber kontinuerlig for å redusere støy fra våre operasjoner. Her finner du støymålinger, støyvurderinger og skjema for å melde fra om støy.

Seilingshøyde inn til terminalen: 45 m

Kai 1 (indre kai): kailengde 135 m, dybde 7 m
Kai 2 (ytre kai): kailengde 165 m, dybde 9,5 m
Steinkaia: kailengde 20 m, dybde 7 m
RoRo-rampe: 30 m bred

Areal til leie
Lager (isolert): 12 500 m²
SIT-hall: 1 600 m²
Utelager: 50 000 m²

Utstyr
Containertrucks: 22-30 tonn
Trucker: 3-8 tonn
Reachstacker: 40 tonn
Hjullaster

 

Skien Havneterminal
Havnevegen 70
3739 Skien
Kontaktperson i Skien Havneterminal
Ove Gunleksen
Terminalleder
Telefon: 404 19 876/35 50 94 90
E-post: og@grenland-havn.no
Grenland Havn Skien Havnetermial ansatte