Skien Havneterminal

Skien havneterminal er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, tørrbulk og prosjektlaster. Terminalen tilbyr utleie av lagerkapasitet og areal for lagring, og retter seg mot virksomheter som har behov for både transport- og logistikkapasitet.
Terminalen disponerer truck-kapasitet fra 4 til 30 tonn.
Seilingshøyden inn til terminalen er 45m.