fbpx Skip to content

Priser og forretningsvilkår 2021

Prislisten beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp Grenland Havn.  Fullstendig prisliste kan lases ned her 

Se vår priskalkulator her.

Farvannsavgift

For skip inntil 3 000 BT0,50 kr per BT
For skip inntil 8 000 BT0,60 kr per BT
For skip over 8 000 BT0,65 kr per BT
Minsteavgift
Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale farvannsavgift.
500 kr per anløp
For gass-skip/LPG:
For skip inntil 8 000 BT0,50 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,65 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,60 kr per BT
Miljørabatt

Fartøy som er registrert i ESI eller i CSI med en totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI,  får en reduksjon på 20% i satsene. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode  og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Kaivederlag

For skip inntil 2000 BT0,85 kr per BT
For skip inntil 4000 BT0,80 kr per BT
For skip inntil 10 000 BT0,75 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,60 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,50 kr per BT
Minsteavgift
Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale kaivederlag.
500 kr per fartøy
Miljørabatt

Fartøy som er registrert i ESI med en totalscore på 20 poeng eller mer, får en rabatt på 30% av kaivederlaget. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Bruk av sjøområdet

Fartøy opp til 200 BT9,00 kr per BT
Fartøy fra 200 til 1 000 BT11,50 kr per BT
Fartøy over 1 000 BTetter avtale
Båtplassleie for bruk av offentlige kaier780 kr per
meter båt per år
Vederlag for bruk av fiskerihavna720 kr per meter båt per år

Varevederlag

Alle varer som ikke er spesifisert nedenfor
Volumgods regnes som vektenhet hvor 1 m3 = 0,5 tonn
11,60 kr
Alle varer i container, godshengere og semitraller (eksport/import)7,30 kr
Tømmer, flis pr. m36,20 kr
Papir, tremasse6,20 kr
Bulkvarer lossing/lasting6,70 kr
Stein og pukk i bulk4,50 kr
Veigående kjøretøy for godstransport180 kr per stk
Motorvogner import/eksport180 kr per stk
Andre mobile selvgående enheter180 kr per stk
Import av nye og tomme godstilhengere og semitraller uten trekkvogn180 kr per stk
Landbruks- og industrimaskiner180 kr per stk
Prosjektlasterfastsettes særskilt pr. laste-/losseoperasjon
Minste beløp pr. vareparti180 kr per vareparti

OPPLAG AV VARER PÅ KAI ELLER LAGER

Utendørs0,60 kr per m² per døgn
Innendørs2,40 kr per m² per døgn

KRANER BREVIKSTERMINALEN (NORTHSEA TERMINAL)

Lasting og lossing med Grenland Havns grabber20 kr per tonn
Kranfører utenfor ordinær arbeidstid
Se mer informasjon i utvidet prisliste
tillegg på 2 timer
For løft inntil 50 tonn
Mobil-/containerkraner
4320 kr per time
For løft 50-100 tonn
Mobil-/containerkraner
5160 kr per time

CONTAINEROPERASJONER

Lossing/lasting230 kr per enhet
Flytting av containere om bord230 kr per enhet
Flytting av containere skip/kai/skip375 kr per enhet
Ventetid/forsinkelser av skip540 kr per påbegynte time på dagtid

TRUCK SKIEN HAVNETERMINAL OG KRANKAIA

Gaffeltruck inntil 4 tonn800 kr per time
Gaffeltruck inntil 8 tonn1150 kr per time
Hjullaster m/skuffe1150 kr per time
Gaffeltruck inntil 25 tonn1400 kr per time
Containertruck inntil 45 tonn1500 kr per time
Enkeltløft pr. enhet500 kr

LEIE AV MANNSKAP

I ordinær arbeidstid550 kr per time
Ved 50% overtid800 kr per time
Ved 100% overtid1100 kr per time
Ved 133% overtid1300 kr per time

Annet

Leie av arbeidsbåt
Inkludert båtfører
2400 kr per time
Avfallsgebyr
Minimum 120 kr, maks 600 kr
0,30 kr per BT
Passasjervederlag
Vederlaget beregnes både for påstigende og avstigende passasjerer
12 kr per passasjer
Vannlevering
Minimum 600 kr. Tilkoblingsvederlag kr 800,- per levering.
30 kr per tonn
Strøm til skip
Avlesningsavgift 250 kr pr gang
2,50 kr per kWh
Fortøyningsmannskap
Mottak og slipp
2 500 kr per operasjon per mann
ISPS
Makspris 900 kr
0,20 kr per BT

JERNBANEGODS BREVIKSTERMINALEN

Containere 20" (tom)24 kr
Containere 30" (tom)38 kr
Containere 40" og 45" (tomme)48 kr
Containere 20" (full)96 kr
Containere 30" (full)108 kr
Containere 40" og 45" (fulle)120 kr

ISPS

Makspris 900 kr per anløp0,25 kr per BT
Adgangskort240 kr
Adgangskort inkl. ISPS kurs780 kr
Portåpner3000 kr
Årlig kjøretillatelse250 kr
Gjenbruk av portåpnere utstedt av andre630 kr
Midlertidig kjøretillatelse135 kr

SAKSBEHANDLING

Gebyr for saksbehandling klasse 1
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 1, som blant annet omfatter utlegging av mindre flytebrygger i sommerhalvåret, utlegging av fortøyningsbøyer mv.
1800 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 2
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 2, som blant annet omfatter oppføring av brygger og kaianlegg, samt etablering av flytebrygger som skal ligge ute hele året, opplag av mindre fartøyer mv.
5500 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 3
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 3, som blant annet omfatter etablering av større flytebryggeanlegg, bygging av moloer, legging av kabler og rør i sjø, opplag større fartøy, samt utdyping, utfylling, dumping og andre tiltak som fører til en permanent endring av kystlinjen.
8500 kr per sak

Dersom søknaden gjelder flere enn ett tiltak beregnes et tillegg på 20% på saksbehandlingsgebyret.