Priser og forretningsvilkår 2021

Prislisten beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp Grenland Havn. Havneregulativet beskriver gjeldende forretningsvilkår.

Se vår priskalkulator her.

Farvannsavgift

For skip inntil 3 000 BT0,50 kr per BT
For skip inntil 8 000 BT0,60 kr per BT
For skip over 8 000 BT0,65 kr per BT
Minsteavgift
Administrasjonen fastsetter en minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale anløpsavgift.
500 kr per anløp
For gass-skip/LPG:
For skip inntil 8 000 BT0,50 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,65 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,60 kr per BT
Miljørabatt

For anløpsavgift gis det miljørabatt for fartøy som er registrert i Environmental Ship Index (ESI), alternativt CSI. En totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI, gir reduksjon på 20% i satsene. Rabatten gis for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Denne rabatten tilkommer ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Kaivederlag

For skip inntil 2000 BT0,85 kr per BT
For skip inntil 4000 BT0,80 kr per BT
For skip inntil 10 000 BT0,75 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,60 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,50 kr per BT
Minstegebyr
Administrasjonen fastsetter en minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale kaivederlag.
150 kr per fartøy
Miljørabatt

For kaivederlag gis det miljørabatt for fartøy som er registrert i Environmental Ship Index (ESI), alternativt CSI . En totalscore på 20 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI, gir reduksjon på 30% i satsene. Rabatten gis for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Denne rabatten tilkommer ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Bruk av sjøområdet

Fartøy opp til 200 BT9,00 kr per BT
Fartøy fra 200 til 1 000 BT11,50 kr per BT
Fartøy over 1 000 BTetter avtale
Båtplassleie for bruk av kaiene i sjøområdet780 kr per
meter båt per år
Båtplassleie fiskerihavna i Langesund720 kr per meter båt per år

Varevederlag

Alle varer som ikke er spesifisert nedenfor
Volumgods regnes som vektenhet hvor 1 m3 = 0,5 tonn
11,60 kr
Alle varer i container, godshengere og semitraller (eksport/import)7,30 kr
Tømmer, flis pr. m36,20 kr
Papir, tremasse6,20 kr
Bulkvarer lossing/lasting6,70 kr
Stein og pukk i bulk4,50 kr
Veigående kjøretøy for godstransport180 kr per stk
Motorvogner import/eksport180 kr per stk
Andre mobile selvgående enheter180 kr per stk
Import av nye og tomme godstilhengere og semitraller uten trekkvogn180 kr per stk
Landbruks- og industrimaskiner180 kr per stk
Minste beløp for varevederlag180 kr per vareparti

OPPLAG AV VARER PÅ KAI ELLER LAGER

På åpent areal0,60 kr per m² per døgn
I vareskur2,40 kr per m² per døgn

KRANER BREVIKSTERMINALEN (NORTHSEA TERMINAL)

Lasting og lossing med Grenland Havns grabber20,00 per tonn
Kranfører utenfor ordinær arbeidstid
Se mer informasjon i utvidet prisliste ovenfor
tillegg på 2 timer
For løft inntil 50 tonn
Mobil-/containerkraner
4320 kr per time
For løft 50-100 tonn
Mobil-/containerkraner
5160 kr per time

CONTAINEROPERASJONER

Lossing/lasting230 kr per enhet
Flytting av containere om bord230 kr per enhet
Flytting av containere skip/kai/skip375 kr per enhet
Ventetid/forsinkelser av skip540 kr per påbegynt time på dagtid

TRUCKER SKIEN HAVNETERMINAL OG KRANKAIA

Gaffeltruck inntil 4 tonn800 kr per time
Gaffeltruck inntil 8 tonn1150 kr per time
Gaffeltruck inntil 25 tonn1400 kr per time
Containertruck inntil 45 tonn1500 kr per time

LEIE AV MANNSKAP

I ordinær arbeidstid550 kr per time
Ved 50% overtid800 kr per time
Ved 100% overtid1100 kr per time
Ved 133% overtid1300 kr per time

Annet

Flytende materiell
Inkludert båtfører
2400 kr per time
Leie av velferdshus 600 kr per påbegynt døgn
Avfallsgebyr
Minimum 120 kr, maks 600 kr
0,30 kr per BT
Usortert avfallslevering25 prosent tillegg
Siste havn utenfor EU/EØS50 prosent tillegg
Passasjervederlag
Vederlaget beregnes både for påstigende og avstigende passasjerer.
12 kr per passasjer
Vannlevering
Minimum 600 kr
30 kr per tonn

JERNBANEGODS VED BREVIKSTERMINALEN

Containere 20" (tom)24 kr
Containere 30" (tom)38 kr
Containere 40" og 45" (tomme)48 kr
Containere 20" (full)96 kr
Containere 30" (full)108 kr
Containere 40" og 45" (fulle)120 kr

ISPS

Inntil 3 000 BT0,25 kr per anløp
Over 3000 BT
Maks 750 kr
0,12 kr per anløp
Låsekort240 kr
Låsekort med kurs780 kr
Fjernåpnere3000 kr
Årlig kjøretillatelse250 kr
Gjenbruk av portåpnere utstedt av andre630 kr
Midlertidig kjøretillatelse135 kr

SAKSBEHANDLING

Gebyr for saksbehandling klasse 1
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 1, som blant annet omfatter utlegging av mindre flytebrygger i sommerhalvåret, og utlegging av fortøyningsbøyer.
1800 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 2
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 2, som blant annet omfatter oppføring av brygger og kaianlegg, samt etablering av flytebrygger som skal ligge ute hele året, samt opplag av mindre fartøyer
5500 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 3
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 3, som blant annet omfatter etablering av større flytebryggeanlegg, bygging av moloer, legging av kabler og rør i sjø, opplag større fartøy, samt utdyping, utfylling, dumping og andre tiltak som fører til en permanent endring av kystlinjen.
8500 kr per sak