Skip to content

Priser og forretningsvilkår 2023

Prislisten under beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp Grenland Havn gjeldende fra og med 1. januar 2023. Prisene blir regulert i henhold til endringen i konsumprisindeksen fra januar hvert år.

Fullstendig prisliste for 2023 kan lases ned her: Priser og avgifter 2023 Norsk

Farvannsavgift

For skip inntil 3 000 BT0,50 kr per BT
For skip inntil 8 000 BT0,60 kr per BT
For skip over 8 000 BT0,65 kr per BT
Minsteavgift
Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale farvannsavgift.
500 kr per anløp
For gass-skip/LPG:
For skip inntil 8 000 BT0,50 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,65 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,60 kr per BT

Miljørabatt

Fartøy som er registrert i ESI eller i CSI med en totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI,  får en reduksjon på 20% i satsene. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode  og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Kaivederlag

For skip inntil 2000 BT0,95 kr per BT
For skip inntil 4000 BT0,90 kr per BT
For skip inntil 10 000 BT0,85 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,70 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,53 kr per BT
Minsteavgift
Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale kaivederlag.
500 kr per fartøy

Miljørabatt

Fartøy som er registrert i ESI med en totalscore på 20 poeng eller mer, får en rabatt på 30% av kaivederlaget. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Bruk av sjøområdet

Fartøy opp til 200 BT9,00 kr per BT
Fartøy fra 200 til 1 000 BT11,50 kr per BT
Fartøy over 1 000 BTetter avtale
Båtplassleie for bruk av offentlige kaier865 kr per
meter båt per år
Vederlag for bruk av fiskerihavna745 kr per meter båt per år

Varevederlag

Alle varer som ikke er spesifisert nedenfor
Volumgods regnes som vektenhet hvor 1 m3 = 0,5 tonn
12,80 kr
Alle varer i container, godshengere og semitraller (eksport/import)8,10 kr
Tømmer, flis pr. m36,80 kr
Papir, tremasse6,80 kr
Bulkvarer lossing/lasting7,40 kr
Stein og pukk i bulk5,00 kr
Veigående kjøretøy for godstransport198 kr per stk
Motorvogner import/eksport198 kr per stk
Andre mobile selvgående enheter198 kr per stk
Import av nye og tomme godstilhengere og semitraller uten trekkvogn198 kr per stk
Landbruks- og industrimaskiner198 kr per stk
Prosjektlasterfastsettes særskilt pr. laste-/losseoperasjon
Minste beløp pr. vareparti198 kr per vareparti

OPPLAG AV VARER PÅ KAI ELLER LAGER

Utendørs0,70 kr per m² per døgn
Innendørs2,70 kr per m² per døgn

KRANER BREVIKSTERMINALEN (NORTHSEA TERMINAL)

Lasting og lossing med Grenland Havns grabber21 kr per tonn
Kranfører utenfor ordinær arbeidstid
Se mer informasjon i utvidet prisliste
tillegg på 2 timer
For løft inntil 50 tonn
Mobil-/containerkraner
4775 kr per time
For løft 50-100 tonn
Mobil-/containerkraner
5700 kr per time

CONTAINEROPERASJONER

Lossing/lasting254 kr per enhet
Flytting av containere om bord254 kr per enhet
Flytting av containere skip/kai/skip415 kr per enhet
Ventetid/forsinkelser av skip608 kr per påbegynte time på dagtid

TRUCK SKIEN HAVNETERMINAL OG KRANKAIA

Gaffeltruck inntil 4 tonn890 kr per time
Gaffeltruck inntil 8 tonn1270 kr per time
Hjullaster m/skuffe1270 kr per time
Gaffeltruck inntil 25 tonn1550 kr per time
Containertruck inntil 45 tonn1650 kr per time
Enkeltløft pr. enhet 500 kr

LEIE AV MANNSKAP

I ordinær arbeidstid608 kr per time
Ved 50% overtid885 kr per time
Ved 100% overtid1216 kr per time
Ved 133% overtid1435 kr per time

Annet

Leie av arbeidsbåt
Inkludert båtfører
2650 kr per time
Avfallsgebyr
Minimum 120 kr, maks 600 kr
0,30 kr per BT
Passasjervederlag
Vederlaget beregnes både for påstigende og avstigende passasjerer
13,30 kr per passasjer
Vannlevering
Minimum 600 kr. Tilkoblingsvederlag kr 800,- per levering.
33 kr per tonn
Fortøyningsmannskap
Mottak og slipp
2 667 kr per operasjon per mann
ISPS
Makspris 900 kr
0,28 kr per BT

ISPS

Makspris 900 kr per anløp0,30 kr per BT
Adgangskort267 kr
Adgangskort inkl. ISPS kurs864 kr
Portåpner3313 kr
Årlig kjøretillatelse280 kr
Gjenbruk av portåpnere utstedt av andre700 kr
Midlertidig kjøretillatelse150 kr

ADMINISTRATIVE TJENESTER

Administrative tjenester belastes med kr 750,- pr time. 1

SAKSBEHANDLING

Gebyr for saksbehandling klasse 1
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 1, som blant annet omfatter utlegging av mindre flytebrygger i sommerhalvåret, utlegging av fortøyningsbøyer mv.
1990 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 2
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 2, som blant annet omfatter oppføring av brygger og kaianlegg, samt etablering av flytebrygger som skal ligge ute hele året, opplag av mindre fartøyer mv.
7290 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 3
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 3, som blant annet omfatter etablering av større flytebryggeanlegg, bygging av moloer, legging av kabler og rør i sjø, opplag større fartøy, samt utdyping, utfylling, dumping og andre tiltak som fører til en permanent endring av kystlinjen.
11270 kr per sak

Dersom søknaden gjelder flere enn ett tiltak beregnes et tillegg på 20% på saksbehandlingsgebyret.