170 millioner til utbedring av Torsbergrenna

Nasjonal Transportplan ble i dag lagt frem. Vi er svært fornøyde med at Kystverket har fått bevilget 170 millioner kroner til prosjektet «Gjennomseiling Torsbergrenna». Torsbergrenna er farleden til deler av industrien på Herøya, og farleden for skipstrafikken som skal videre opp i Skiensvassdraget.

Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036 kan du lese her. 

Prosjektet omfatter tiltak som skal føre til bedre fremkommelighet og sikkerhet i farvannet fra Frierfjorden og til Frednesbrua. Planen er at Torsbergrenna skal utdypes slik at det blir 12,3 meters dybde ved sydligste kaianlegg og 8,4 meters dybde opp mot Frednesbrua. Kystverket har jobbet med flere ulike løsninger for deponi av fjernede masser. Les mer om Kystverkets prosjekt her. Bevilgningen på 170 millioner kroner skal komme i perioden 2025-2030 og dette skal være det totale beløpet som trengs for å gjennomføre tiltaket.

Havnekaptein Walter Ahlgreen i Grenland Havn kommenterer at bredere og dypere farled med nye navigasjonsinnretninger, vil øke fremkommeligheten og gjøre manøvrering til og fra kai tryggere. Seilasen vil bli tryggere også for de skipene som skal videre oppover i vassdraget. Bevilgningen til prosjektet er en god nyhet for sjøtrafikken i Grenland som vi hilser velkommen.

 

 

 

Saken ble publisert 22. mars 2024.

Anbefalte innlegg