Grenland Havns redegjørelse etter åpenhetsloven

I vår redegjørelse etter åpenhetsloven forteller vi hvordan vi jobber med åpenhet og ansvarlighet hos oss og våre samarbeidspartnere.

Vil bidra til økt ansvarlighet

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, pålegger store bedrifter i Norge å utføre aktsomhetsvurderinger og gi informasjon om hvordan de arbeider for å forhindre menneskerettighetsbrudd og sikre anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder.

I redegjørelsen vår forteller vi hvordan vi jobber med dette. Vi har etablert retningslinjer og rutiner for å identifisere, forebygge, og adressere risikoer knyttet til dette.

– Vi i Grenland Havn tar åpenhetsloven på alvor, og vi ønsker å bidra til økt ansvarlighet i vår bransje, sier Torben Jepsen, havnedirektør i Grenland Havn.

Redegjørelsen er fra i dag tilgjengelig her på nettsiden vår: Redegjørelse etter åpenhetsloven, juni 2024.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om redegjørelsen og innholdet i den, kan du kontakte:

Sjur Øverås Knudsen, markeds- og kommunikasjonsansvarlig

E-post: sok@grenland-havn.no

Telefon: 93 23 73 48

Anbefalte innlegg