Havnene vil utvikle nye energiløsninger

Norske og svenske havner går sammen for å utvikle nye energiløsninger, sikre tilgangen til grønn elektrisk kraft og redusere klimagassutslipp.

Havnene står for en betydelig andel av kommunenes utslipp av klimagasser. Det er nå økt fokus på hvordan deres klimagassutslipp kan reduseres, og hvordan havnene kan bidra til økt bruk av fornybar energi i egen virksomhet, og i drivstoff både for maritim- og landtransport. 


Sol og hydrogen
RISE (Research Institutes of Sweden), Uddevalla kommun med Uddevalla Hamnterminal, Solenergiklyngen og Kunnskapsbyen Lillestrøm starter i disse dager et Brobyggerprosjekt i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS).

Sammen med Grenland Havn IKS og Skagerak Energi, skal de kartlegge mulighetene for å ta i bruk teknologi på tvers av energisystemer, med ulike former for solkraftproduksjon, lagrings- og styringssystemer. Prosjektet har fått navnet Ports SoHy, og har fokus på bruk av hybride energiløsninger med sol, batterier og hydrogen.

– Vi ønsker å etablere et partnerskap basert på ledende sol- og hydrogenmiljøer på norsk og svensk side, som inkluderer energiselskaper og offentlige aktører. De som eier problemstillingene – havnene – har en sentral plass i partnerskapet, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Forskningsinstituttet RISE har sterk kompetanse på å koble akademia, næringsliv og offentlige aktører.

– En av våra uppgifter blir att koppla ihop vår expertis inom maritim sektor, vätgas, solcellsteknologi och säkerhet med det regionala näringslivet på båda sidor om gränsen, sier Anna Cornander på RISE Säkerhet och transport, prosjektleder for Ports SoHy.

Økt konkurransekraft
Ports SoHy har som mål å legge til rette for et hovedprosjekt som skal øke produksjon, anvendelse og distribusjon av fornybar energi i havner i ØKS-regionen. Ved å samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp vil havnene bli mer bærekraftige og styrke sin konkurransekraft. Samtidig vil de bidra til økt konkurransekraft også for det regionale næringslivet ved at gods til og fra havnen transporteres med lavere CO2-utslipp. 

Prosjektet bygger på årelangt svensk-norsk partnerskap innen hydrogen, solenergi og utslippsfri transport. Ved å samarbeide på tvers av landegrensene skal man utnytte de komparative fortrinn grenseregionen har, og realisere de ambisjoner som ligger innenfor økt bærekraftig konkurransekraft og grønn verdiskaping i nasjonale og regionale strategier.

Ports SoHy er finansiert av midler fra Interreg-ØKS og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektpartnerne er RISE, Solenergiklyngen, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Grenland Havn, Skagerak Energi og Uddevalla kommun med Uddevalla hamnterminal. Samarbeidspartnere til prosjektet omfatter Uddevalla Energi, Offshore Väst og Svenskt Marintekniskt Forum.

Deltagere-i-samarbeidsprosjekt om nye energiløsninger for havner
Prosjektpartnere og samarbeidspartnere i prosjektet.

Anbefalte innlegg