JOHN-KARL BOYCE (40) ER NY TEKNISK SJEF I GRENLAND HAVN

Som navnet kanskje avslører, er det en engelskmann vi har fått med på laget. John-Karl ble headhuntet til Norge og offshore-jobb i Stavanger i 2006, og siden har han gjort nordmann av seg.     

John-Karl har solid bakgrunn innen mekanisk engineering og prosjektledelse, og lang arbeidserfaring mot industri og offshore/subsea bransjen, foruten sterk kompetanse innen teknologisk produktutvikling, kvalitetsledelse, LEAN og HMS.

John-Karl startet i Grenland Havn 1. oktober og kom fra stillingen som daglig leder i KSM Skien Verktøyindustri AS. Før det var han global engineering director hos EFD Induction AS i Skien.

Etter en grundig ansettelsesprosess, seilte han opp som favoritten til å overta ansvaret etter Torben Jepsen, som gikk over i stillingen som havnedirektør.

Som teknisk sjef vil John-Karl være en pådriver for grønn havneutvikling og ansvarlig for miljøsertifiseringen ISO 14001 i Grenland Havn IKS. Han vil i tillegg til å ivareta selskapets tekniske integritet, ha ansvar for å videreutvikle havnas fasiliteter og planer for systematisk vedlikehold, og sørge for kvalitet og rasjonell forvaltning i alle selskapets prosjekter.  

– Det skjer utrolig mye innenfor skipsfart og logistikk, med «det grønne skiftet» og utvikling av ny teknologi, og sjøtransport er en næring med en kjempespennende fremtid foran seg. Det ønsker jeg å være en del av, sier John-Karl.

– Utviklingen av Norges største industri- og næringsområde på Frier Vest, med tilhørende «smart havn», gir store muligheter for vekst og verdiskapning. Jeg ser frem til å få være med på denne reisen og bidra til å iverksette tekniske løsninger for fremtiden.       

– Vi er veldig glade for å ha fått John-Karls kapasitet med på laget, sier havnedirektør Torben Jepsen. Vi ønsker ham velkommen til oss og ser frem til godt og langvarig samarbeid.

19.11.21

Anbefalte innlegg