Anleggsarbeider i gang på Frier Vest

Det jobbes på mange fronter for å realisere planen om bærekraftige næringsetableringer på Frier Vest . Høsten 2021 starter anleggsarbeidet og nå vil omgivelsene kunne registrere synlige endringer i området hvor en ny og moderne havn skal etableres.

Området ved Bukkholmene, Feskjæret og Slotjenna er i reguleringsplanen fra 2021 avsatt til offentlig havn. Området ligger mellom ØPD-tomten på Asdalstrand og Rønningen Industriområde/Ineos. I nær fremtid vil utskipning av blokkstein og pukk fra det lokale steinbruddet som drives av Norsk Pukkservice AS, flyttes fra Skjerkøya til ØPD-tomta på Asdalstrand.

 

Brannøvelse

Som et ledd i utviklingen av nytt havneområde skal 15 hus og hytter fjernes. Grenland Brann og Redning skal, hvis forholdene tilsier at det er forsvarlig, gjennomføre brannøvelser på disse husene i perioden fra 18. september og frem til starten av oktober. Dette blir den mest omfattende nedbrenningsøvelsen som Grenland Brann og Redning har gjennomført når ca. 120 brannmannskaper får delta i varme øvelser. Virkelighetsnære øvelser er verdifullt for brannmannskapene for å kunne opprettholde evnen til å redde liv. Her kan du lese mer om Grenland Brann og Redning IKS sin planlagte brannøvelse.

 

Trinnvis utbygging av kaianlegg

Ulike fagmiljøer er i disse dager i gang med forberedende arbeider for etablering av utskipningsløsning for stein, og for utfylling av området hvor det etter hvert skal etableres havn. Det foregår blant annet arkeologiske utgravninger på 7 ulike steder på området, geotekniske undersøkelser gjennomføres, og tette bestander av vannplanten vasskrans er flyttet til egnede lokaliteter. Dette arbeidet pågår parallelt med planleggingen av en trinnvis videre utbygging av kaianlegg. Utbyggingstakten vil avgjøres av hvilke næringsetableringer som i årene fremover kommer til Frier Vest. På Frier Vest kan vi tilby en attraktiv kombinasjonen av store arealer, grønn energi, sjøtransport, utilities og beliggenhet i en region med høy industrikompetanse. Dette er kriterier som mange aktører både i Norge og internasjonalt verdsetter når de søker lokasjon for bærekraftig ny industri.

Anbefalte innlegg