Renovering av Langbrygga i Skien sentrum

I løpet av 2022 vil Grenland Havn IKS gjøre et omfattende arbeid for å renovere Langbrygga i Skien sentrum. Hensikten med arbeidet er å fornye kaistrukturen slik at den tilfredsstiller dagens standard og sikrer at kaia står solid i mange år fremover. Deler av kaia skal rives og reetableres i henhold til dagens krav, det dreier seg om et stykke på omlag 100 meter fra Tollboden til Lekter’n. Det ferdige resultatet vil bli lett gjenkjennelig for de som er kjent i området. Det blir lagt vekt på å bevare estetikken med naturstein i front og maritime detaljer som gamle pullerter og rekkverk. Vi håper at resultatet vil bli en forskjønnelse av et sentralt område i byen hvor bymiljø og vannveien møtes.

OPPSTARTSTIDSPUNKT OG FREMDRIFTSPLAN

Tidspunkt for oppstart av arbeidene er foreløpig uavklart. Vi avventer svar på en søknad om midlertidig utfylling i elva, og av hensyn til laksevandring kan ikke arbeider foregå deler av sommerhalvåret. Vi estimerer pr i dag at renoveringen kan starte i september 2022 og forventer at hele prosjektet kan gjennomføres i løpet av 9 måneder. Arne Olav Lund er etter en anbudsrunde valgt som entreprenør, og vår rådgivende partner i prosjektet er Norconsult.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL PLANENE?

Det er viktig for oss å kunne gjennomføre renoveringsprosjektet på en slik måte at det resulterer i minst mulig ulempe for de næringsdrivende i området. Nylig avholdt vi derfor et informasjonsmøte hvor Norconsult, Arne Olav Lund AS og Grenland Havn IKS informerte om prosjektet og svarte på spørsmål. Presentasjonen fra møtet kan du lese her;

Alle innspill fra naboer og næringsdrivende i området er velkomne. Ta kontakt med Hege Svendsen i Grenland Havn IKS dersom du har spørsmål eller innspill til prosjektet.

Her ser du link til kart over området.

Publiseringsdato 14.desember 2021.

Anbefalte innlegg