Vekst for bedriftene ved Skien Havneterminal

Industriområdet rundt Skien Havneterminal er i stadig endring og opplever økende aktivitet. Flere av aktørene i området har hatt vekst i koronaåret. Vår nabo Aaltvedt Betong rapporterer om rekordomsetning. Vår leietaker Colliflow, som leverer tredjeparts logistikkløsninger, vokser i takt med utviklingen innenfor netthandelen. I år har de gjort store investeringer i et moderne robotlager for å mer effektivt kunne håndtere større varemengder.

Som et resultat av fokuset på gjenbruk i det grønne skiftet, åpner det seg flere muligheter som har gitt vekst for Bjorstaddalen Næring. For Grenland Havn gir det mer volum over kai.

I 2017 solgte Grenland Havn tomt til Statnett og de har siden den gang etablert seg i nye lokaler. Nå er en videreføring av prosjektet i gang og de vil utvide med kaianlegg.
Stena Recycling er en annen aktør som leier areal på Kjeøya. Som følge av økende etterspørsel har de i løpet av andre halvår 2019 og første halvår i år, fått utvidet sitt areal.

Grenland Havn ønsker å legge til rette for at flere bedrifter kan etablere seg i området. Vi har ca. 17 mål tilgjengelig areal som ikke er opparbeidet ennå. Dette arealet ønsker vi å utnytte til å skape mer virksomhet. Vi er overbeviste om at aktivitet avler aktivitet, og at bedriftene får synergier ved at området blir ytterligere befestet som et attraktivt industriområde.

Når store aktører etablerer seg, så gir det gjerne flere forretningsmuligheter også for mindre bedrifter. I 2021 håper vi at Agility Subsea Fabrication vil flytte mer av sin aktivitet til Skien og Vold.

Anbefalte innlegg