Batterifabrikk stadig mer aktuelt på Frier Vest

En batterifabrikk på Frier Vest rykker stadig nærmere. Joint Battery Initiative, et samarbeidsprosjekt mellom Hydro, Equinor og Panasonic, har i dag meldt Frier Vest som en av sine aktuelle lokasjoner etter en grundig prosess hvor 20 lokasjoner nå har blitt til en håndfull.

«Vi har arbeidet med realiseringen av Frier Vest en lang tid og har «hatt trua» lenge. Det er godt å få bekreftet at Frier Vest er en av Norges mest attraktive industrilokasjoner», sier Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest.

Geir Vala, daglig leder i selskapet, fortsetter: «Vi har ferdigregulert havn og tilliggende industriarealer og arbeider med regulering av ytterligere 3 kvadratkilometer. Det er her batterifabrikken vil komme. Reguleringsarbeidet pågår med fullt trykk, og viktig infrastruktur som blant annet kraft arbeides det med hver dag. Vi skal være klare når Joint Battery Initiative er klare. Parallelt med dette arbeider vi selvsagt med flere mulige kunder til det som blir Norges desidert største industripark. Også leverandørindustrien i Grenland viser økende interesse for området på Frier Vest»

«Sammen med Herøya er Frier Vest den mest selvsagte klyngen for utvikling av grønn industri i Norge. Vi har infrastrukturen, kunnskapen og arealene. Vi ønsker Joint Battery Initiative velkommen!» avslutter styreleder og daglig leder nærmest i kor.

Anbefalte innlegg