Battericellefabrikk – Frier Vest er med i kampen

Frier Vest Holding AS har overlevert Grenlands tilbud til Hydro, Equinor og Panasonic på tomt for gigaskala battericellefabrikk i Bamble. De tre selskapene, som har inngått et strategisk samarbeid kalt Joint Battery Initiative, skal vurdere et mulig prosjekt for bærekraftig batterivirksomhet lokalisert i Norge. Like før jul sendte de ut en åpen invitasjon til regioner som kan tilby etableringsmuligheter.

Dette er battericellefabrikk-prosjektet

Det er ikke noe lite anlegg det er snakk om; 400 mål tomt og mulighet for utvidelse til 1000 mål og 2000 arbeidsplasser gjør det attraktivt for enhver region i Norge. Attraktiviteten til prosjektet understrekes av at hele 82 (!) ulike lokasjoner i Norge har lansert sin interesse for prosjektet.

Grenlands besvarelse har blitt utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av ressurser fra Vekst i Grenland IKS, Bamble kommune, Grenland Havn IKS og Frier Vest Holding AS. Sistnevnte er et datterselskap 100% eid av Grenland Havn IKS. Selskapet har under utvikling et område på 400 dekar langs vestsiden av Frierfjorden etter å ha gjennomført erverv av eiendom de siste årene.

Hvorfor er Frier Vest et godt valg?

«Grenland og Frier Vest har alle forutsetninger for å huse et slikt anlegg», sier Roy Vardheim, styreleder i både Frier Vest Holding AS og Grenland Havn IKS. «Vi har derfor i dag oversendt vårt tilbud til Joint Battery Initiative og mener området bør være fullt dekkende for de krav de stiller».

Forespørrerne har skissert at de vil vurdere de innkommende besvarelsene og innen sommeren redusere antallet til tre som går videre til finalen. «Det er en finale vi har stor tro på å være med i» avslutter Vardheim.

Roy Vardheim er styreleder i Frier Vest Holding AS og Grenland Havn IKS. Nylig leverte Frier Vest Holding AS tilbud på område for etablering av battericellefabrikk.
Roy Vardheim er styreleder i Frier Vest Holding AS og Grenland Havn IKS.

Her kan du lese mer om det spennende prosjektet Joint Battery Initiative som Hydro, Equinor og Panasonic står bak.

Les også mer om EUs European Battery Alliance som ble lansert i oktober 2017 for å adressere det stadig økende behovet for batterier til bruk i transport og industrien. For å sikre konkurransedyktig og bærekraftig industri i Europa er det behov for å utvikle en fullstendig verdikjede for batterier i EU.

 

 

Anbefalte innlegg