FRIER VEST – TILRETTELEGGING FOR INDUSTRIUTVIKLING

Det har i mange år vært jobbet med visjonen om en større industriutvikling på vestsiden av Frierfjorden. De siste par årene har arbeidet med realisering av planene blitt prioritert og intensivert. Det er selskapet Frier Vest Holding AS som i dag driver prosjektet med å utvikle nærings- og industriområdet Frier Vest. Selskapet er eid 70% av Grenland Havn IKS og 30% av Bamble kommune som kjøpte seg inn ved årsskiftet 2021/2022.

Frier Vest skal oppfattes som Norges mest attraktive område for fremtidsrettet nærings- og industrietablering. Kombinasjonen av faktorer som tilgang på store arealer beliggende i industrityngdepunktet Grenland, gode logistikkløsninger med blant annet en moderne havn under bygging, tilgang på industriell infrastruktur, grønn kraft og tilgang til den lokale industrikompetansen på alle nivå fra drift og til forskningsnivå, gjør at Frier Vest utmerker seg som en attraktiv lokasjon for større industrietableringer.

 

 

REGULERINGSPLAN FOR FRIER TRÅK ER PÅ HØRING VÅREN 2022

Totalt vil hele området utgjøre ca 7000 daa. Deler av dette er allerede regulert og omfatter blant annet den petrokjemiske industrien på Rønningen. Reguleringsplanen for ytterligere 3700 daa er for tiden under behandling. Fullstendig dokumentasjon i forbindelse med reguleringsplanen finnes på Bamble kommune sine nettsider. I prosjektet Frier Vest legger utviklerne vekt på at industrien skal skape minst mulig ulemper for omgivelsene og at tilgangen til turområder ikke skal begrenses. Utviklerne tilrettelegger for soner for plasskrevende industri og soner nærmere havn og vei som vil bli tilrettelagt for lettindustri. Grenland Havn IKS har startet på byggingen av første fase av en offentlig havn. Tilgang til gode logistikkløsninger er et viktig kriterium for aktører som leter etter attraktive områder å etablere seg i.

 

 

STOR INTERESSE FRA INTERNASJONALE AKTØRER

Geir Vala, daglig leder i Frier Vest Holding AS, forteller at han opplever stor interesse fra internasjonale aktører som leter etter egnet lokalisering for industrietableringer i det grønne skiftet. «Vi blir vurdert av blant annet aktører innenfor verdikjeden for batterier og hydrogenproduksjon. Dette er aktører som vurderer lokasjoner over hele verden og som oppfatter vår region som svært attraktiv. En slik stor etablering vil kunne bety mange nye arbeidsplasser og representere en milepæl i historien om industriutviklingen i Grenland».

Ønsker du å holde deg oppdatert om industriutviklingsprosjektet Frier Vest, kan du lese mer på Frier Vest sin nettside og melde deg på nyhetsbrev fra Frier Vest.

 

Saken ble publisert 11.april 2022.

Anbefalte innlegg