Mer gods over Grenland Havn i 2020

Totalt ble det fraktet 12 millioner tonn gods over Grenland Havn i fjor. Dette er en økning på 2 prosent sammenliknet med 2019.

2020 var året da mye var annerledes og hvor fremtidsutsiktene var preget av usikkerhet. Grenland Havn IKS sitt fokus har hele tiden vært å legge til rette for at godstransporten skulle kunne gå mest mulig som normalt til tross for koronaviruset. Det er gledelig å registrere en økning i godsmengden i et utfordrende og uforutsigbart år.

Råstofftilgangen til industrien i regionen har vært god og industriens produktivitet har vært høy. Det er lagt ned en betydelig innsats for å sikre at de ansatte ikke skulle bli eksponert for smitte slik at driften kunne gå mest mulig normalt. Bulk og containerisert gods har hatt en økning i volum, mens stykkgods og passasjertrafikk har vært skadelidende under koronasituasjonen.

I 2021 har vi stor tro på at industrien i regionen klarer å opprettholde sin høye produktivitet og at vi vil kunne se ytterligere vekst i godsvolumet. Grenland Havn IKS forventer betydelig vekst på container i 2021. 

Anbefalte innlegg