Mangel på containere gir rekordhøye fraktpriser

Koronasituasjonen har skapt en ubalanse i fraktmarkedet. Samtidig som netthandelen har økt kraftig, er det mangel på containere der de fleste varer produseres, nemlig Asia. Det kan få dyre konsekvenser for forbrukerne.

Etterspørselen etter containertransport overgår tilbudet og dermed øker fraktprisene, noe som igjen vil påvirke utsalgspris. Prisen på en fraktcontainer har femdoblet seg siden november i fjor.

Det er en rekke faktorer som har ført til den raske økningen i ratene. Selv om produsentene er så heldig å få tak i en container, så er det ikke sikkert at den får plass på et frakteskip. Felles for de asiatiske produsentlandene er at de produserer mye mer enn hva de importerer, og tomme containere blir stående igjen i mottakerlandene. I tillegg blir frakteskip liggende til kai i mottakerland uten å bli losset på grunn av nedstengte samfunn og permitterte havnearbeidere.

Da koronakrisen førte til dramatisk fall i eksporten fra Asia, tok mange rederier sine skip ut av drift og skrotet avganger. Selv om verdenshandelen gjenopplives, er det fortsatt utilstrekkelig kapasitet.

80 prosent av varetransporten går sjøveien. Utfordringen blir forsterket av at andre transportformer også er under press. Når passasjertrafikken på fly omtrent er ikke-eksisterende og en stor andel av flyfrakt vanligvis går med passasjerfly, fører alt dette til enda høyere etterspørsel etter varetransport sjøveien.

Den europeiske paraplyorganisasjonen for speditører, CLECAT, legger nå press på rederiene for å øke kapasiteten på frakt. Problemstillingen har også vært oppe i EU-kommisjonen. Det er antatt at situasjonen vil bedre seg fremover etter hvert som vaksiner for alvor kommer ut på markedet.

Anbefalte innlegg