NYE FARTSGRENSER FOR FRITIDSFARTØY FRA 1. JUNI

Endelig er båtsesongen her! Som båtfører er det viktig å være oppdatert på de regler som gjelder for ferdsel med fritidsfartøy. Fra og med 1. juni trådte en ny forskrift i kraft for de kommunale sjøområdene i Grenland. Forskriften regulerer fart og inneholder særregler for vannscooter.

Den nye forskriften regulerer ferdsel for sjøområdene til Bamble, Porsgrunn og Skien kommune. De viktigste endringene i forskriften er at noen områder har fått 5 knops grense, det gjelder innenfor Kattøya innerst i Eidangerfjorden, 5 knop hele året i Ulesund, Vrangsundet, Sandøysundet, Risøysundet, 5 knop innenfor 100 meter fra land i Trosbyfjorden, og 5 knop fra Klosterøya og Bryggevannet i Skiensvassdraget.

For å ivareta hensyn til sikker ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv reguleres bruk av vannscooter eller lignende motordrevne fartøy. Det er ikke tillatt med sport/lek med vannscooter i Bamble, Porsgrunn og Skien kommune sine sjøområder.

Som båtfører må du være oppdatert på reglene, her kan du lese forskriften https://lovdata.no/forskrift/2022-04-29-868

Det er viktig å legge merke til at denne forskriften gjelder kun for fritidsbåter og sjøområdet til kommunene.

Sjøen og farvannet er i dag delt mellom to myndigheter med forvaltningsansvar, kommunene med sitt sjøområde og staten med ansvar for farvannsareal med hoved-og biled. Derfor må man i tillegg sjekke forskrift om fartsgrense på sjøen som vil gjelde for næringsfartøy  og fritidsbåter i farvannsareal til staten, les her https://lovdata.no/forskrift/2021-12-16-3622

Mer informasjon finner du på Grenland Havn IKS sin hjemmeside https://grenland-havn.no/fritidsbater/ og Kystverket sin side https://kystverket.no/sjovegen/fritidsbat2/#j_1130

Publisert 5. juni 2022.