Drivstoffanlegg åpnet på Skien Havneterminal

Tirsdag 24. oktober var det offisiell åpning av et drivstoffanlegg for bedrifter og privatpersoner i området på og rundt Skien Havneterminal.

Nå kan aktørene på industriområdet fylle drivstoff rett utenfor egen dør. Dette er et viktig bidrag for å redusere miljøavtrykket fra kjøretøy som opererer i området og som tidligere har måttet kjøre større avstander for å fylle drivstoff.

Et samarbeid mellom Grenland Havn IKS og Esso Energi har gjort etableringen mulig. De involverte har store forventninger til bruken av anlegget som tilbyr diesel uten avgift til anleggsmaskiner og vanlig diesel til person- og lastebiler.  Det vil også i løpet av kort tid bli mulig å fylle AdBlue.

 

På åpningsdagen hadde Grenland Havn og Esso Energi lagt til rette for gode samtaler og informasjon til bedriftene rundt, og vartet opp med grillmat og varm kaffe på en grå og småkald dag.  I tillegg fikk alle fremmøtte påfyll av spylervæske.  Det var bra oppmøte fra bedriftene i området og representanter fra ledelsen i Grenland Havn og Skien Kommune.

 

ET KOMPLETT TJENESTETILBUD TIL BEDRIFTENE PÅ VOLD INDUSTRIOMRÅDE

Esso Energi ønsker å være tilstede der det er stor aktivitet og trafikk for å kunne tilby sine kunder drivstoff til fornuftige priser uten store svingninger.  Levering av drivstoff i bulk er også en del av selskapets tjenester. Da leveres drivstoff direkte fra tankbiler til anleggstanker kundene har på sine lokasjoner.

 

Tilsvarende drivstoffanlegg som er etablert på Skien Havneterminal finnes flere andre stedet i fylket. Rødmyr, Bø, Langangen og Herøya i Telemark,  Elveveien-Larvik og Borgeskogen-Stokke er steder der man i dag kan fylle med det samme betalingskortet.

Havnedirektør Torben Jepsen uttalte at han var fornøyd med at drivstoffanlegget fremstår som moderne og effektivt, og at anlegget er ett av flere bidrag Grenland Havn IKS gjennomfører for å komplettere tjenestetilbud i industriområdet.

 

Knut Amlie fra Skien kommune, Torben Jepsen og Ove Gunleksen fra Grenland Havn IKS deltok på åpningen.
Voldsfjorden industriområde. Foto: Skien kommune. 

 

 

 

 

Anbefalte innlegg