SIGNERTE AVTALE MED KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I VESTFOLD OG TELEMARK

Grenland Havn IKS støtter Vestfold og Telemark fylkeskommunes langsiktige klimamål og vil gå foran som klimaansvarlig virksomhet i vår region. Finn Flogstad, havnedirektør i Grenland Havn, signerte derfor i dag avtalen med klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt seg som mål å redusere alle klimagassutslipp i fylket med 60% innen 2030 sammenliknet med 2009. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen har invitert med seg næringslivet, kommunene, landbruk, akademia, frivillige organisasjoner og innbyggerne til å samarbeide om å gjennomføre tiltak som bidrar til at vi kan nå målet.

Gjennom avtalen forplikter vi oss til å forankre klimaarbeidet og grønne muligheter i toppledelsen, å arbeide systematisk med klima- og miljøstyring, å gjennomføre årlig klimaregnskap og etter hvert klimabudsjett og ellers å bidra aktivt inn i nettverket.

Bærekraftig utvikling er forankret i Grenland Havn sin visjon og som en av få norske havner er vi miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. For oss er det derfor essensielt å støtte opp om initiativ og samarbeidskonstellasjoner som gjør at vi kan bidra til grønn omstilling.

 

Anbefalte innlegg