Vianode signerer festeavtale med Frier Vest

Vianode, en norsk produsent av bærekraftige batterimaterialer, har signert en festeavtale med Frier Vest Asdal AS og Grenland Havn IKS for en industritomt på 250 dekar på Frier Vest. Avtalen gir Vianode mulighet til en betydelig industrietablering i Bamble kommune.

Avtalen sikrer Vianode tilgang på en tomt som selskapet ønsker å benytte til en fullskalafabrikk
for bærekraftig produksjon av batterimaterialet grafitt. En endelig investeringsbeslutning om utbygging forutsetter nødvendige rammevilkår inkludert tilgang på kraft og støtteordninger, samt kommersielle forhold.

Vianodes materialer produseres med rundt 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens konvensjonelle materialer, som er basert på en betydelig mindre energieffektiv teknologi og mer forurensende energikilde. Materialenes egenskaper påvirker en rekke egenskaper i batterier. I elbiler inkluderer dette raskere lading, økt rekkevidde, lengre levetid, samt økt sikkerhet og resirkulerbarhet. Les mer om Vianode.

– Avtalen gir utviklingen av Frier Vest ytterligere fart, og en etablering vil kunne gi betydelig vekst for hele Grenlandsregionen. Vianode er en virksomhet som er helt i samsvar med strategien for Frier Vest. Vi ønsker oss nyskapende industrielle leietakere som har full utnyttelse av den attraktive beliggenheten, med blant annet umiddelbar
tilgang til et effektivt havneanlegg, sier Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS.

– Frier Vest er et attraktivt industriområde som kan muliggjøre etablering av bærekraftig storskalaproduksjon med nærhet til Vianodes fabrikk for kundekvalifisering under oppføring på Herøya og vårt pilot- og forskningsmiljø i Kristiansand. Kontrakten demonstrerer Vianodes intensjoner om videre etablering i Norge, som en del av vår skaleringsplan i Europa og Nord-Amerika. Vianodes neste fabrikk vil bli etablert der hvor rammevilkår og kommersielle forhold best møter Vianodes ambisjoner, sier Hans Erik Vatne, fungerende CEO og COO i Vianode.

 

Grenland Havn bygger ny havn sentralt plassert i industrityngdepunktet rundt Frierfjorden. Utfylling i sjø er i gang og danner fundamentet for den nye havna.

 

Anleggsarbeid er i full gang på tomtearealet som Vianode har signert festeavtale for.

 

Saken ble publisert 7. september 2023.

 

Anbefalte innlegg