Fartsgrensene strammes inn – endring i forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy

Grenland Havn IKS gjør en viktig endring i forskriften om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i sjøområdet, som innebærer at fartsgrensene strammes inn.

Den oppdaterte forskriften har trådt i kraft og endringen markerer en nødvendig tilpasning for å ivareta sikkerheten og opplevelsen av sjøområdet i Bamble/Porsgrunn/Skien kommuner.

De viktigste punktene i den oppdaterte forskriften:
  • Fem knop er høyeste tillatte fart innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær i farvannet, unntatt i hoved- og biled
  • Fem knop i Porsgrunns-/Skienselva til slusene i Skien
  • Fem knop i Gunneklevfjorden

Formålet er å få redusert fart nær land hvor det i dag er 30 knop. Dette av hensyn til tryggere ferdsel for de som bruker og oppholder seg på sjøen, og ivaretakelse av naturmangfold. I tillegg vil en slik endring av forskriften harmonisere med reglene i Larvik kommune.

Grenland Havn IKS forventer at fritidsbåteiere vil tilpasse seg de nye endringene og bidra til å opprettholde sjøområdets unike kvaliteter. Vi oppfordrer alle som ferdes med fritidsfartøy i kommunenes sjøområde til å gjøre seg kjent med den oppdaterte forskriften, og benytte Kystverket sine karttjenester som BåtFart-app, Ohoi og Kystinfo.no.

Den fullstendige teksten finnes på Lovdata: Forskrift om endring i forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde, Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner, Vestfold og Telemark.

Saken ble publisert 4. juli 2023.

Anbefalte innlegg