NYE EL-VAREBILER HALVERER DIESELFORBRUKET

I Grenland Havn er vi opptatt av å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og har mål om nullutslipp i 2030. Et viktig tiltak for å redusere våre CO2 utslipp er å redusere bruken av fossilt drivstoff ved å elektrifisere maskinpark og kjøretøy. Nå erstatter vi dieselbiler med tre el-varebiler. Med dette tiltaket forventer vi å halvere drivstofforbruket fra våre tjenestebiler.

Tre nye NISSAN Town Star elektriske varebiler ble levert den 9. juni. Endre Ståland, John-Karl Boyce, Ann-Mari Carvallo og Ove Gunleksen kunne fornøyd hente ut hver sin bil hos Mobile i Skien. Disse bilene blir ideelle for ansatte som beveger seg rundt på våre lokasjoner i Bamble, Porsgrunn og Skien.

Elektrifisering av maskinparken må tas i flere skritt etter hvert som egnede maskiner blir tilgjengelig på markedet. Dette er ett lite skritt på veien mot nullutslipp havnedrift. Vi arbeider kontinuerlig for å gjennomføre tiltak for å redusere klimaavtrykket fra vår aktivitet.

 

Saken ble publisert 12. juni 2023.

 

 

Anbefalte innlegg