FJORD LINE AVVIKLER RUTEN MELLOM LANGESUND OG HIRTSHALS

Fjord Line har tatt en overordnet strategisk beslutning om å avvikle ferjeruten mellom Langesund og Hirtshals. I forbindelse med pandemien falt passasjergrunnlaget bort. Det har vist seg å være vanskelig å få passasjerene til å velge Langesund-Hirtshals igjen. Fjord Line gjør endringen for å styrke deres tilbud på strekningen Kristiansand – Hirtshals med høyere frekvens og helårstilbud.

Fjord Line sine fartøy Stavangerfjord og Bergensfjord ligger for tiden i dokk og seilingene til Langesund ble derfor innstilt tidlig i januar. Skipene skal få erstattet sine LNG-motorer med dual fuel LNG-MGO motorer. Dette betyr at den siste seilingen til Langesund allerede er gjennomført.

«Grenland Havn er lei for at Fjord Line ikke lenger skal seile til Langesund. Vi har hatt et utmerket samarbeid med Fjord Line siden de kom til oss i 2011. Ferjeruta har gitt en kobling til Danmark og kontinentet som turister, andre passasjerer og regionens vareeiere har hatt nytte av. Nå vil vi sammen med Bamble kommune se på hvilke konsekvenser og muligheter denne endringen byr på» sier Havnedirektør Torben Jepsen.

Her kan du lese pressemeldingen fra Fjord Line

 

Artikkelen ble sist oppdatert 3. februar 2023.

 

Anbefalte innlegg