NY INNSEILING TIL GRENLAND ÅPNET 1. NOVEMBER 

Kystdirektøren åpnet tirsdag 1. november den nye farleden til Grenland. Hensikten med å utbedre farleden gjennom Gamle Langesund er å gi skipstrafikken en mer effektiv og sikker innseiling til havnene i Grenland. 

 

 

«Gamle Langesund» blir den nye «fastlane» til Grenland» sa Kystdirektør Einar Vik Arset da han klippet båndet og offisielt åpnet den nye farleden. Ved å ta i bruk Gamle Langesund som en tredje innseilingsmulighet og hovedled til Grenland, sikrer Kystverket tryggere og mer effektiv seiling inn til havnene. Sannsynligheten for skipsulykker i leden er beregnet til å reduseres med 35% i følge Kystverkets simuleringer.   

 

 

INNSEILINGEN GJENNOM GAMLE LANGESUND GIR ØKT SIKKERHET OG EFFEKTIVITET

For brukerne av sjøtransport representerer den nye innseilingen ikke bare økt sikkerhet, men også en betydelig effektivisering. Innseilingen gjennom Gamle Langesund er hele 5 km kortere sammenliknet med innseilingen gjennom Kalven. I tillegg blir mindre utfordrende å manøvrere i. Om høsten og vinteren kan tåka ligge tett og gi begrensninger for skipstrafikken. Nå kan skipene seile trygt gjennom Gamle Langesund og med ny overrett med IALA standard, vil fartøyene ha mulighet til å gå i tett tåke siden den nye farleden har et rettere løp enn Kalvenløpet og Dypingen.

 

Gamle Langesund er utdypet for å kunne ta imot fartøy med dyptgående på henholdsvis 12,5 meter og 150 meter bredde. Kalvenløpet kan nå ta imot skip med 16,8 meters dybde og har dobbeltløp på 300 meters bredde.   

Prosjektet er et ledd i Kystverkets satsning for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge. Siden 2014 har Kystverket jobbet med prosjekt for å bedre innseilingen til Grenland som er trafikkert blant annet med fartøy med farlig last som skal til industrien. I januar 2021 startet anleggsarbeidet. Siden den gang er 148.000 kubikkmeter fjell fjernet og lagt i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene.

I tillegg til endringene i Gamle Langesund omfatter prosjektet fjerning av tre små grunner i Kalvenløpet; Kløvsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen, på til sammen om lag 3 000 kubikkmeter fjell. Entreprenør for prosjektet var Wasa Dredging AS. Prosjektet har kostet 78 millioner kroner. Nå er navigasjonsinnretninger på plass og innseilingen kan tas i bruk.

 

 

ÅPNINGSSEREMONI MED BRED DELTAGELSE FRA MYNDIGHETER OG BRUKERE AV SJØTRANSPORT

Åpningsseremonien samlet representanter fra ulike aktører som er involvert i sjøtransporten i regionen – fra industriselskaper som bruker sjøtransport – til myndigheter med Kystverket i spissen. Den offisielle åpningen fant sted 1. november kl 13 da Kystdirektør Einar Vik Arset klippet båndet, Kystvaktskipet «Nornen» og Bukser og Bergings taubåt «Belos» fløytet og salutterte med vannkanon.

Tilstede på markeringen om bord i MS «Dikkon» var representanter fra Yara, DFDS, North Sea Terminal AS, flere lokale agenter, Tolletaten, Ineos, Grenland Havn, Larvik Havn, Bamble kommune ved politisk og administrativ ledelse med flere. Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble, understreket at den nye innseilingen har betydning for alle innbyggerne i kommunen fordi den gir redusert risiko for ulykker. Fra rederiene sin side ble det sagt at prosjektet gir en betydelig effektiviseringsgevinst fordi seilingstiden blir kortere og man får bedret punktligheten ved å unngå ventetid pga tåke og dårlig vær.  

«Dette er en merkedag for alle som jobber med sjøtransport i farvannet i Grenland. Grenland Havn verdsetter at Kystverket har gjort denne forbedringen som vil gi økt sikkerhet for befolkningen og mer effektiv og bærekraftig sjøtransport for næringslivet i regionen.» oppsummerte Torben Jepsen, havnedirektør i Grenland Havn IKS.  

 

 

ØNSKER DU MER INFORMASJON OM DEN NYE FARLEDEN?

Farledene er vegene til sjøs. Her kan du lese mer om farledsstrukturen langs Norskekysten og om Kystverkets prosjekt for utbedring av farleden i Grenland.

 

 

 

 

Publisert 2. november 2022.

Anbefalte innlegg