Innseilingen til Grenland gjøres sikrere og mer effektiv

Ved inngangen til nytt år starter Kystverket anleggsarbeidet som skal utbedre innseilingen til Grenland for å øke effektivitet og sikkerhet. Det er prosjektert utdyping for fartøy med dypgående på henholdsvis 12,5 meter og 14 meter i farleden. Med denne endringen får store skip en tredje innseilingsmulighet til Grenland. Bakgrunnen for Kystverkets prosjekt «Innseiling Grenland» er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge forteller Kystverket i en pressemelding. Vi har tidligere skrevet om prosjektet, og fra og med første uken i januar 2021 starter anleggsarbeidet.

Første del av prosjektet vil være Gamle Langesund hvor farleden skal gjøres bredere, dypere og rettere. For å få til dette må 140.000 kubikkmeter fjell fjernes. Det blir satt opp midlertidige seilingsmerker i Gamle Langesund som stenger farleden gjennom anleggsområdet. Kystverket ber sjøfarende ta hensyn til dette og følge med på meldinger meldt til EFS, forteller prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket. Hun gjør også oppmerksom på at det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene.

I tillegg til endringene i Gamle Langesund omfatter også prosjektet fjerning av tre små grunner i Kalvenløpet: Kløsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen, på til sammen om lag 3 000 kubikkmeter fjell. Sprengningsmassene deponeres i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene, i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Etter at utdypingen er ferdig skal nye navigasjonsinnretninger installeres langs farleden som en del av utbedringa, opplyser prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket.

Entreprenør for prosjektet er Wasa Dredging AS. På Langesund fergeterminal ligger for tiden borerigg, lektere og annet utstyr som vil bli brukt i anleggsarbeidet. Hele prosjektet er forventet å gjennomføres i løpet av 3-5 måneder. Les mer om prosjektet på Kystverket sin nettside.

Utstyr til anleggsarbeidet ligger for tiden på Langesund fergeterminal.

Anbefalte innlegg