Grenland Havn ivaretar havnesikring

Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og og som terminaler for passasjertransport, og et terrorangrep i havner kan forårsake store skader på transportsystem, infrastruktur, industri og personer. I Grenland Havn er vi opptatt av sikkerhet. Siden vi driver flere havneterminaler hvor vi betjener skip i internasjonal fart, må vi forholde oss til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for å ivareta havnesikkerhet.

ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart og havneanlegg som betjener slike skip. Regelverket ble innført i kjølvannet av terrorangrepene 11.september 2001, som markerte et veiskille for hvordan terrorangrep ble utført på en internasjonal arena.

I Norge har Kystverket ansvaret for gjennomføring av havnesikringsregelverket, og de gjennomfører blant annet jevnlig sårbarhetsvurderinger av Grenland Havns anlegg. Nylig gjennomførte ansatte i Grenland Havn IKS og samarbeidspartnere 18 timers kurs i havnesikring. Kurset er obligatorisk for sikringsleder og assisterende sikringsleder i en havn. Fra Grenland Havn IKS deltok Finn Flogstad, Walter Ahlgreen og Torben Jepsen, forøvrig deltok Eric Ngyuen fra Fjordline og Asbjørn Hovstø fra North Maritime. Asbjørn er i tillegg vår innleide konsulent for gjennomføring av sårbarhetsvurdering av Grenland Havn. Kursleder var Knut Henning Tankred-Hansen som er innleid fra North Maritime. Kurset er et ledd i vårt kontinuerlige arbeid for å ivareta sikkerhet i våre havner.

Anbefalte innlegg