Langesund åpner seg mot sjøen med nyrenovert kai

Gjennom vinteren har heisekraner og anleggsmaskiner dominert sjøsiden i Langesund sentrum. Gleden var derfor stor da Bamble kommune og Grenland Havn IKS fredag 21. juni kunne gjenåpne Søndre Dampskipskai i forkant av at turistene strømmer til byen.

Grenland Havn IKS inngikk i 2018 en avtale med Bamble kommune om å dele kostnadene for ombyggingen som ble estimert til ca 30 millioner kroner, hvorav Grenland Havn IKS dekker 2/3-deler. Siden brygga var i dårlig stand, ble det besluttet å rive bygget som stod oppå, og å bygge et solid fundament som ivaretar sikkerhet og gir muligheter for å bygge hus på et senere tidspunkt dersom det blir ønskelig. Rivningen av bygget gav et større areal å spille på i utviklingen av et område som vi ønsker at skal bli et attraktivt byrom hvor folk vil oppholde seg. Det såkalte «Kommunehullet» har blitt forvandlet til et amfi med nivådeling fra brygga og ned til sjøen som bedrer tilgjengeligheten til vannet.

Samarbeidet med Bamble kommune har vært meget bra og begge parter er godt fornøyd med gjennomført prosjekt. Fra Grenland Havn IKS har Torben Jepsen vært byggherrerepresentant og har styrt prosjektet. I tillegg til Bamble Kommune, har Norconsult og Tor Entreprenør med underleverandører vært involvert i prosjektet.

I tiden som kommer vil Søndre Dampskipskai få ytterligere utstyr og utsmykning som innbyr til at folk i alle aldre skal oppleve at Søndre Dampskipskai er et attraktivt sted å være. Sammen med oppgraderingen av Nordre Dampskipskai er dette et viktig steg i oppgraderingen av sentrum og gir et godt grunnlag for videre utvikling av Langesund.

 

Anbefalte innlegg