Vi støtter årets TV-aksjon «Et hav av muligheter»

Åtte millioner tonn plast går ut i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Derfor støtter Grenland Havn årets tv-aksjon den 18. oktober.

Innsamlede penger går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Midlene fra tv-aksjonen skal brukes der det monner mest: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sør-øst Asia, derfor er tv-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Thailand, Filippinene, Indonesia og Vietnam. Tiltakene skal etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer. Søppel som i dag ender i naturen skal samles og resirkuleres, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Vi i Grenland Havn har et stort ansvar for å gjøre hva vi kan for å redusere mengden plast i havet. Vi legger stor vekt på å tilby et avfallsmottak som legger til rette for at mest mulig søppel fra skip som kommer inn i vårt havneområde blir avlevert, sortert og levert videre til resirkulering.

Grenland Havn IKS er som en av svært få havner i Norge miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Det betyr at vi forplikter oss til å overvåke og stadig forbedre vår virksomhets påvirkning på miljøet, deriblant avfall. Alle havner er pålagt å ha en avfallsplan som er godkjent av fylkeskommunen. Dette er et direktiv fra EU.

Hele året har vi fokus på å redusere mengden avfall som potensielt kan havne i havet. Vi har en undervannsdrone som vi blant annet bruker til å rydde strender og havnebasseng.

 

SLIK STØTTER VI ÅRETS TV-AKSJON

For hvert anløp i Grenland Havn i perioden 1. til og med 18. oktober gir vi kroner 200,- i støtte til TV-aksjonen. Følg med på vår Facebook-side for oppdateringer på hvor mange anløp det har vært i perioden, og hva sluttsummen blir.

Engasjer deg du også! Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

 

Grenland Havn bidrar til verdens største dugnad: å bekjempe plast i havet. Engasjer deg du også!

Anbefalte innlegg