Finansministeren besøkte frier Vest

Finansminister Siv Jensen besøkte Frier Vest lørdag 17. august 2019. Styreleder i Frier Vest AS Terje Christensen og Havnedirektør Finn Flogstad i Grenland Havn IKS orienterte om planene for utbygging av industriområdet Frier Vest. Siv Jensen fikk høre om det store potensialet for næringsutvikling av lokal, regional og nasjonal betydning som selskapet ser for området. Det er tre eiere av selskapet Frier Vest AS – Bamble kommune, Ineos AS og Grenland Havn IKS. 

Reguleringsplanen for området vil bli annengangs behandlet i Bamble kommunestyre medio desember 2019. Grenland Havn IKS er i gang med eiendomsoppkjøp i Asdalstrand for å kunne etablere terminal for det nye industriområdet.

Anbefalte innlegg