Skip to content

Priser og forretningsvilkår 2024

Prislisten under beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp Grenland Havn gjeldende fra og med 1. januar 2024. Prisene blir regulert i henhold til endringen i konsumprisindeksen fra januar hvert år.

Fullstendig prisliste finner du her Priser og avgifter 2024 Norsk

Farvannsavgift

For skip inntil 3 000 BT0,55 kr per BT
For skip inntil 8 000 BT0,65 kr per BT
For skip over 8 000 BT0,70 kr per BT
Minsteavgift
Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale farvannsavgift.
500 kr per anløp
For gass-skip/LPG:
For skip inntil 8 000 BT0,55 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,70 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,65 kr per BT
Miljørabatt

Fartøy som er registrert i ESI eller i CSI med en totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI,  får en reduksjon på 20% i satsene. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode  og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Kaivederlag

For skip inntil 2000 BT1,00 kr per BT
For skip inntil 4000 BT0,95 kr per BT
For skip inntil 10 000 BT0,90 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,75 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,60 kr per BT
Minsteavgift
Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale kaivederlag.
500 kr per fartøy
Miljørabatt

Fartøy som er registrert i ESI med en totalscore på 20 poeng eller mer, får en rabatt på 30% av kaivederlaget. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Bruk av sjøområdet

Fartøy opp til 200 BT9,50 kr per BT
Fartøy fra 200 til 1 000 BT12,00 kr per BT
Fartøy over 1 000 BTetter avtale
Båtplassleie for bruk av offentlige kaier900 kr per
meter båt per år
Vederlag for bruk av fiskerihavna750 kr per meter båt per år

Varevederlag

Alle varer som ikke er spesifisert nedenfor
Volumgods regnes som vektenhet hvor 1 m3 = 0,5 tonn
13,50 kr
Alle varer i container, godshengere og semitraller (eksport/import)195 kr pr. enhet
Tømmer, flis pr. m37,10 kr
Papir, tremasse7,10 kr
Bulkvarer lossing/lasting7,70 kr
Stein og pukk i bulk5,20 kr
Veigående kjøretøy for godstransport195 kr per stk
Motorvogner import/eksport195 kr per stk
Andre mobile selvgående enheter195 kr per stk
Import av nye og tomme godstilhengere og semitraller uten trekkvogn195 kr per stk
Landbruks- og industrimaskiner195 kr per stk
Prosjektlasterfastsettes særskilt pr. laste-/losseoperasjon
Minste beløp pr. vareparti195 kr per vareparti

OPPLAG AV VARER PÅ KAI ELLER LAGER

Utendørs1,50 kr per m² per døgn
Innendørs4,50 kr per m² per døgn

KRANER BREVIKSTERMINALEN (NORTHSEA TERMINAL)

Lasting og lossing med Grenland Havns grabber22 kr per tonn
Kranfører utenfor ordinær arbeidstid
Se mer informasjon i utvidet prisliste
tillegg på 2 timer
For løft inntil 50 tonn
Mobil-/containerkraner
5000 kr per time
For løft 50-100 tonn
Mobil-/containerkraner
6000 kr per time

CONTAINEROPERASJONER

Lossing/lasting265 kr per enhet
Flytting av containere om bord265 kr per enhet
Ventetid/forsinkelser av skip640 kr per påbegynte time på dagtid

TRUCK SKIEN HAVNETERMINAL OG KRANKAIA

Gaffeltruck inntil 4 tonn950 kr per time
Gaffeltruck inntil 8 tonn1350 kr per time
Hjullaster m/skuffe1350 kr per time
Gaffeltruck inntil 25 tonn1650 kr per time
Containertruck inntil 45 tonn1750 kr per time
Enkeltløft pr. enhet 500 kr

LEIE AV MANNSKAP

I ordinær arbeidstid640 kr per time
Ved 50% overtid930 kr per time
Ved 100% overtid1280 kr per time
Ved 133% overtid1510 kr per time

Annet

ISPS

Leie av arbeidsbåt
Inkludert båtfører
2900 kr per time
Avfallsgebyr
Minimum 400 kr, maks 900 kr
0,30 kr per BT
Passasjervederlag
Vederlaget beregnes både for påstigende og avstigende passasjerer
15 kr per passasjer
Vannlevering
Minimum 600 kr. Tilkoblingsvederlag kr 800,- per levering.
35 kr per tonn
Fortøyningsmannskap
Mottak og slipp
2 800 kr per operasjon per mann
Makspris 950 kr per anløp0,30 kr per BT
Adgangskort280 kr
Adgangskort inkl. ISPS kurs900 kr
Portåpner3500 kr
Årlig kjøretillatelse300 kr
Gjenbruk av portåpnere utstedt av andre750 kr