Viktig avtale inngått med Agility Subsea Fabrication på Skien Havneterminal

Tove Nilsen Ljungquist (CEO Agility Subsea Fabrication) og Finn Flogstad (Havnedirektør Grenland Havn IKS) signerer leiekontrakten. Ordførerne i Skien og Porsgrunn er fornøyde bivånere.

I går, torsdag 20. desember, signerte Agility Subsea Fabrication og Grenland Havn en viktig kontrakt om etablering av en SIT-hall på Skien Havneterminal.

Grenland Havn IKS vil være eier av hallen og leieavtalen er 15 år med opsjoner om forlengelse.

Hallen skal stå ferdig høsten 2019, og er en viktig brikke når Agility Subsea Fabrication flytter i første omgang tilbake deler av sin virksomhet til Røra Industriområde ved Skien Havneterminal. Leiekontrakten Agility har på Kaldnes i Tønsberg går ut 2024.

Dette bety at rundt 70 personer vil få jobb på Røra på vårparten, men Agility forventer at antall ansatte vil komme opp i 150-160 mot slutten av 2019.

Grenland Havn IKS ved Skien Havneterminal ønsker Agility Subsea Fabrication hjertelig velkommen tilbake igjen, og ser frem til økt offshore aktivitet på terminal og ved kaikant.