Stykkgods

Containere

Grenland Havn er større på eksport enn import av varer i containere. Forholdet mellom eksport og import er ca. 70/30. En stor del av økningen i eksporten kommer av en «containerisering» av tørrbulklaster. Importvarene er i hovedsak forbruksvarer, mens eksporten er hovedsaklig industriproduksjon. Hovedterminalen for containerhåndtering (LoLo) er Breviksterminalen.

Fergegods

Fergegods defineres som RoRo / RoPax, og omfatter lastebiler, biler og maskiner. Biler, landbruksmaskiner, prosjektlaster, og forbruksvarer på traller, håndteres på Breviksterminalen, mens persontrafikk også i tillegg håndteres på Langesund fergeterminal.

Annet stykkgods

Stykkgods omfatter gods som vanligvis fraktes på paller, i fat, sekker eller som frittstående enheter og prosjektlaster. I hovedsak omfatter dette eksportgods, slik som tømmer, jern- og stålprodukter, rørkonstruksjoner, fullgjødsel og sement i storsekk. Stykkgods håndteres blant annet på Skien havneterminal, Krankaia og Breviksterminalen.