Godsstatistikk

Siden 2009 har det vært en jevn og positiv utvikling i godsvolumene over havnene i Grenland. Ca. 30.000 tonn med råstoff eller ferdigvarer lastes eller losses i regionen hver arbeidsdag. DFDS som en av de største godsrederiene i Norden operer sine RoRo-skip fra Brevik til Sverige, UK og Belgia.

Havna har også flere ukentlige containerlinjeforbindelser til Sverige, Tyskland og Nederland. I tillegg til stykkgodslinjene har havnen anløp av skip i oversjøisk trafikk.

Figur-Grenland-Havn
Figur: Anleggsmidler Grenland Havn IKS utgjør totalt 428 mill. per 31.12.14. Kilde: Grenland Havn IKS.