Bulklaster

Tørrbulk

Grenland Havn har et årlig godsomslag på ca. 12 millioner tonn. Halvparten av godset er tørrbulk og omfatter landbruksprodukter, råstoffer, mineraler og malmer, samt ferdigvare fra Yara, Norcem, Eramet og Ineos. Industrien er en viktig premissgiver og partner for Grenland havn. 90 % av tonnasjen i havna er i form av tørr-/ våt bulk.

Våtbulk

Majoriteten av våtbulk er flytende gass, kullsyre og petroleumsprodukter. Oljeterminalen på Herøya tar inn flytende ammoniakk, og Ineos importerer skifergass på Rafnes.