Grenland Havn Linjetilbud

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal sørge for at Grenland Havn IKS etterlever sitt formål og opererer i henhold til lover og vedtekter. Representantskapet har 12 medlemmer som er politisk oppnevnt av kommunestyret/bystyret i hver av de tre eierkommunene.

Nedlastningen av møtedokumenter er passordbeskyttet

Representantskapets medlemmer
Trond Ingebretsen, leder, Porsgrunn (Ap)
Jan Runar Arvesen, nestleder, Bamble (Ap)

Karsten Tønnevold Fiane, Bamble (Sp)
Tom Markus, Bamble (Frp)
Erling Dahl, Bamble (H)

Tore Buer, Porsgrunn (Sp)
Marit Schulstok, Porsgrunn (MDG)
Anne Karin Alseth Hansen, Porsgrunn (H)

Jan Grini, Skien (Ap)
Trude Tvedt, Skien (Ap)
Jan Terje Olsen, Skien (H)
Esther Buer, Skien (Frp)

Varamedlemmer
1. Hege Braathen, Bamble (Ap)
2. Astrid Helena Halvorsen, Bamble (Sp)
3. Liv Bråthen Norheim, Bamble (Ap)
4. Monica Arntzen, Bamble (Frp)
5. Aase Kristine Salen Hagen, Bamble (H)

1. Ole Kåre Wagenius, Porsgrunn (Ap)
2. Rolf Nilsen, Porsgrunn (Sp)
3. Stein Helleborg, Porsgrunn (MDG)
4. Mahmoud Farahmand, Porsgrunn (H)
5. Linn Schistad Camara, Porsgrunn (SV)
6. Kjersti Stordalen, Porsgrunn (H)

1. Kristoffer Stenbakk, Skien (Ap)
2. Trine Almenning, Skien (Ap)
3. Kari Lise Holmberg, Skien (H)
4. Nils Olav Skilbred, Skien (Frp)

Det er satt opp følgende møteplan for 2020 (det tas forbehold om endringer):

  • 3. april – flyttet til 30. april
  • 12. juni
  • 25. september
  • 4. desember

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 08.30.